Dny otevřených dveří – pozvánka


Všechny zájemce o studium a jejich rodiče zveme na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 22. 11. 2023 a 10. 1. 2024
od 16:00 do 18:00 hodin

 • všeobecně zaměřené osmileté a čtyřleté studium
 • otevíráme dvě třídy v osmiletém a jednu třídu ve čtyřletém studiu
 • výuka podle školního vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“ (dle RVP ZV a RVP G)
 • ve vyšších ročnících profilace studia výběrem volitelných předmětů
 • výuka angličtiny s přípravou na konání mezinárodně platných cambridgeských zkoušek B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE)
 • od kvarty do septimy samostatné konverzační předměty v angličtině zaměřené na reálie, dějepis a literaturu anglicky mluvících zemí
 • v případě potřeby pro angličtinu organizujeme v obou programech vyrovnávací jazykové kroužky
 • od prim osmiletého studia výuka druhého cizího jazyka z nabídky: němčina, francouzština, španělština
 • v 1. ročníku čtyřletého studia ve školním roce 2024/25 bude třída dělena na dvě skupiny španělského jazyka (v případě přijetí dostatečného počtu pokročilých studentů budou skupiny rozděleny podle úrovně)
 • seznamovací pobyty pro studenty prim a 1. ročníku, zážitkové kurzy pro studenty kvart, sportovní a lyžařské kurzy, vodácké výlety
 • zahraniční jazykové a poznávací pobyty
 • další zajímavé akce a projekty
 • zapojení studentů do soutěží a olympiád
 • nepovinné předměty a zájmové kroužky pro podporu mimoškolní aktivity studentů
 • realizace preventivních protidrogových programů
 • dlouhodobě vysoká úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy všech typů v ČR i v zahraničí

Dopravní spojení: METRO trasa A – stanice Petřiny. TRAM linky číslo 1 a 2, BUS číslo 108, 164, 168 a 191 – zastávka Petřiny


Tisková podoba pozvánky (PDF)

Přejít nahoru