Výzva č. 02_16_042, Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Naše škola se od 1. 9. 2017 zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
– výzva č. 02_16_042, Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 Název školy příjemce:  Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
 Projekt:  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  –
Šablony pro SŠ a VOŠ I
 Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006822
 Název projektu  Šablony pro Alej
 Zahájení realizace projektu:  1. 9. 2017
 Ukončení realizace projektu:  31. 8. 2019
 Délka realizace:  24 měsíců
 Výše podpory:  1 398 000 Kč

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím DVPP,
vzájemného sdílení zkušeností pedagogů a pomoc škole při vzdělávání žáků, a to personálním posílením pozicí speciálního pedagoga. Dále je podporováno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

V rámci projektu jsme se zaměřili na následující aktivity (šablony):

III/1.2  Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
III/2.1  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.5  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.7  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
III/2.9  Tandemová výuka na SŠ
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ
III/4.1  Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Plakát projektu

Přejít nahoru