Aktuality

Výsledky studentských voleb do evropského parlamentu
konaných 21. – 22. 5. 2024 na našem gymnáziu

1. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) – 29 hlasů
2. Česká pirátská strana – 18 hlasů
3. Starostové a osobnosti pro Evropu – 17 hlasů

Volební účast dosáhla 21%, ze 410 oprávněných voličů jich hlasovalo 86.

Za organizaci voleb děkujeme volební komisi v tomto složení:
Filip Bartoš, XA, Ema Josková, XA a Gregor Kalický, XA

Celostátní výsledky


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Setkání se žáky z Mnichova

Třináct žáků sext našeho gymnázia strávilo dopoledne 10. dubna s vrstevníky mnichovské školy Obermenzinger Gymnasium. Nejprve naši žáci provedli německou třídu po naší škole, aby jim představili pomocí kvízových otázek v německém jazyce zajímavá místa našeho gymnázia. Následně se v národnostně smíšených skupinách zabývali tím, co naše země spojuje – ať již šlo o kulturu, historii či hospodářství, tak i politickou spolupráci na úrovni EU v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Po společných prezentacích skupinové práce v německém jazyce se všichni odebrali na společný oběd, kde dále navazovali česko-německé kontakty. Věříme, že v příštím roce budeme mít šanci setkání zopakovat, tentokrát však v Mnichově.

Alejsbor slaví 20. narozeniny

Při příležitosti 20letého trvání Alejsboru srdečně zvu všechny
bývalé zpěváky na setkání v sobotu 6. 4. 2024 v jídelně gymnázia.

Program bude následující:
10.00 příchod do školy
10.30 – 13.00 společné zpívání
13.00 – 14.30 přestávka, občerstvení, fotky, videa, třídní knihy
14.30 – 16.30 společné zpívání
17.00 – koncert současného Alejsboru a společné zpívání pro obecenstvo, které si pozveme
Po koncertě podle nálady volná zábava, zpívání, přesun jinam atd.

Prosím:
1) napište mi, kdo se zúčastníte
2) šiřte informaci o setkání – hlavně u starších sboristů nemám všechny aktuální kontakty
Velmi se na vás a na naše společné zpívání těším.
Helena Brdičková

Velikonoční basketbalový turnaj – memoriál Romana Doubka

Rozpis zápasů:

pátek 22. 3.
1. – 3. h. 3.A, 07.AB
4. – 7. h. 1.A, 05.AB

pondělí 25. 3.
1. – 3. h. 4.A, 08.AB
4. – 7. h. 2.A, 06.AB

úterý 26. 3.
1. – 3. h. 01.AB, 02.AB
4. – 7. h. 03.AB, 04.AB

Finále: středa 27. 3. (pokud 07.B do finále nepostoupí), nebo úterý 2. 4. (pokud do něj postoupí 07.B).

Vzpomínková akce ke Dni památky obětí holocaustu

Ministerstvo zahraničních věcí uspořádalo v Černínském paláci 25. 1. 2024 vzpomínkovou akci ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, které se zúčastnilo i 6 studentů z Gymnázia Nad Alejí.
L. Boháčová

Předkolo volby seminářů

Bylo spuštěno předkolo volby seminářů pro školní rok 2024/2025:
Informace k organizaci volby
Nabídka seminářů

Všichni studenti obdrží e-mailem odkaz na dotazník, ve kterém svou volbu vyznačí.

Španělština

Ve školnim roce 2023/24 profitujeme z obdrženého fondu studentských mobilit Erasmus + od EU. Sekunda A pokračuje ve spolupráci se španelskou mezinarodní školou Lope de Vega v Benidormu a navazují na projekt, který ve školnim roce 2022/23 zahájila tehdejší kvarta B, kdy se prvně pod výukou španělského jazyka uskutečnila studentská výměna a studenti nejen vycestovali a bydleli individuálně ve španělských rodinach, ale i hostili své španělské spolužáky v Praze a přichystali pro ně úžasný program. Propojení přes socialní sítě zůstalo dodnes a další ročník, ktery vysílame letos na jaře na zkušenou, je sekunda A. Projekt se jmenuje The cultural heritage as a tool to build the common European identity a spočívá v celoroční práci. Každý měsíc mame 60minutové online setkáni, kde v angličtině a španelštině hledáme společné body v historii obou zemí, vyzdvihujeme specifika každé země a cílíme na to, co je nám oběma společné – evropstvi. Studenti se připojují s připravenými ppt prezentacemi, vlastnoručně natočenými videi, pripravenými interaktivními hrami (kahoot, quizlet..). Cilem společného setkání je dokončení online projektu, jeho přesah do budoucnosti, utužení v jazykových kompetencích a rozvoj samostatnosti studenta.
Letenky na duben uz máme koupené, fotky z výletu čekejte v květnu.

Francouzština

Výuku francouzštiny se snažíme ve školním roce 2023/24 osvěžit výměnným pobytem do Bordeaux. Na evropské školské platformě ESEP jsme se propojili se školou Collège Paul Esquinance v La Réole, s jejíž žáky se studenti kvarty A každý měsíc setkávají v online prostoru a v angličtině a francouzštině pracují na projektu La vie d’un étudiant ludique (Život aktivního / angažovaného studenta). V těchto dnech pracujeme na stanovení termínu výměnného pobytu a nákupu letenek. V plánu máme v přístím roce pokrýt i tuto cestu prostředky z fondu Erasmus + EU, o než jsme na podzim roku 2023 zažádali. Doufáme, že nám budou prostředky schváleny a že se pilotní spolupráce osvědčí a stane se pravidlem.

Vánoční volejbalový turnaj

Stupně vítězů:

  1. septima B
  2. oktáva B
  3. sexta B

OLMUN 2023

Mezi 13. a 16. červnem šest studentů z druhého, třetího ročníku čtyřletého gymnázia a septimy víceletého reprezentovalo naši školu Gymnázium Nad Alejí na největší evropské modelové konferenci Spojených Národů v angličtině v Oldenburgu. Pod vedením rodilého mluvčího, pana profesora Davida Reynoldse, jsme po důkladné přípravě každý týden měli možnost zastávat názory dvou zemí přidělených naší delegaci, konkrétně Íránu a Sýrie.

Ačkoliv byla naše práce společná, každý student se zaměřil na jiné téma. Jejich obsah sahal od válečných pozůstatků, přes klimatickou migraci s křehkými ekosystémy až po zajištění kvalitní úrovně vzdělání celosvětově pro každého. Nejednalo se o jednoduché úkoly, ale naši studenti obstáli velmi dobře. Před svými komisemi jsme prezentovali připravené rezoluce, obhajovali názory svého lidu a hlavně navázali mnoho nových mezinárodních přátelství. Nové a milé vztahy jsme utvořili také v hostitelských rodinách, díky kterým se naše krásné zážitky jedině znásobily a zároveň jsme si procvičili své jazykové schopnosti. Měli jsme to štěstí za nádherného počasí vystřídat konferenční místnost za večery společného grilování, povídání a sportu.

Zažitá konference v nás zanechala krásné vzpomínky jak naučné, tak zábavné. Bylo mi velkou ctí reprezentovat naši školu a, a jedna z našich studentek – Anna Drhovská – získala nejlepšího delegáta ve své komisi. Každý student naší školy předvedl vynikající výkon. Také se těším, že našim zájezdem inspirujeme další studenty se v rámci školy aktivně zapojovat do mezinárodních vztahů v seminářích a společných zážitcích napříč ročníky.
Moc děkujeme Nadačnímu fondu, že pomáháme našim studentům zúčastnit se této akce.


YPEF 2023

5. – 6. června proběhlo národní kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests), které se zúčastnilo i družstvo našeho gymnázia. Jedná se o biologickou – ekologickou soutěž zaměřenou na život spojený s lesy na naší planetě. Soutěž je v naší škole velmi populární a upoutává každoročně zájem mnoha desítek studentů. Nejlepší ze školních kol postupují do regionálních kol a odtud pak vítězové postupují do národního kola ČR. Letos se naši studenti všemi koly probojovali a v národním kole získali 1. místo zásluhou tříčlenného družstva ve složení Tereza Vávrová, Ondřej Šverma a Šimon Hájek, všichni z QA.

Soutěž se skládala ze tří základních částí, z nichž první dvě – vědomostní test a vlastní prezentace na dané téma proběhly v anglickém jazyku a poslední,  praktická část, se konala v arboretu lesnické fakulty ČZU. Zde byli naši studenti prověřováni ze znalostí v poznávání lesní přírody (rostliny, živočichové, péče o lesní společenstva apod.) Soutěž má nadnárodní rozměry a vítězové postupují do mezinárodního kola.

Letos by se podle soutěžního kalendáře mělo mezinárodní kolo konat na Ukrajině a proto vyčkáváme, jak mezinárodní komise rozhodne.
V každém případě gratulujeme a obdivujeme znalosti, které museli naši studenti prokázat, aby porazili i 4 střední odborné lesnické školy, další gymnázia a střední školy v republice.

Blahopřejeme !!S radostí oznamujeme, že nám byla schválena žádost o grant EU na studentské mobility KA122. Z grantu bude s největší pravděpodobností ve školním roce financován výměnný pobyt do Španělska pro studenty nižšího gymnázia. Spolupráci s mezinárodní školou Lope de Vega jsme navázali letos výměnným pobytem 04.B a těšíme se na pokračování pod hlavičkou EU.


Alej Spartan Race

Letošní ročník se bude konat ve středu 31. května v oboře Hvězda.
I letos budeme mít dva okruhy:

  • hlavní velký okruh (terénem) za 50,- Kč
  • malý okruh (pro méně odvážné) za 20,- Kč (startovné se bude platit na místě).

U startu si budete moci koupit lahodné občerstvení od šikovných septimánů, takže si nezapomeňte drobné!

Veškerý výdělek půjde na sbírku Člověka v tísni – SOS Ukrajina.


eTwinning s Lope de Vega

V týdnu od 19. do 26. března 2023 jsme hostili studenty ze španělského Benidormu, partnerská škola Lope de Vega. Výměnným pobytem vrcholí eTwinningový projekt, na kterém kvarta B spolupracuje od září letošního školního roku. Zde v Praze studenti bydlí v českých rodinách, společně jsme navštívili zoo, Národní muzeum, absolovovali v angličtině komentovanou prohlídku Hradu a centra města, jeli jsme vlakem na výlet do Kutné Hory, prozkoumali Vyšehrad a dokončili práci na projektu. Reciproční návštěva je v plánu koncem dubna a příští rok s další španělskou třídou se těšíme opět na viděnou.

Více informací o aktivitě


Předkolo volby seminářů

Bylo spuštěno předkolo volby seminářů pro školní rok 2023/2024.
Informace k organizaci volby
Nabídka seminářů

Všichni studenti obdrží mailem odkaz na dotazník, ve kterém svou volbu vyznačí.
Jiří Benda


Vesmírný den 27. ledna 2023


2. kolo studenských voleb prezidenta republiky

18. a 19.1. 2023 proběhlo na naší škole 2. kolo studentských prezidentských voleb.

Výsledky:
Petr Pavel – 184 hlasů
Andrej Babiš – 7 hlasů
Volební účast dosáhla 51% studentů starších 15 let.

Celostátní výsledky naleznete na tomto odkazu:
https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb

Za skvělou organizaci děkujeme volební komisi, tentokrát z MA ve složení: Samuel Trojan, Vojtěch Bláha a Arno Kraus.


Exkurze do bývalého koncentračního tábora v Mauthausenu

Studenti Literárně-filmového semináře moderních dějin a semináře Konverzace v německém jazyce navštívili bývalý koncentrační tábor v Mauthausenu. Během interaktivního workshopu studenti pracovali s historickými prameny, analyzovali osudy konkrétních obětí holocaustu a kriticky hodnotili motivy činů příslušníků SS.


Pomoc pražanům

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Studenské volby prezidenta republiky

Dne 13. 12. 2022 se naše gymnázium opět zapojilo do studentských voleb. Volební právo měli studenti, kteří ke dni voleb dosáhli věku 15 let.

Výsledky studentských voleb v rámci našeho gymnázia – zpracoval M. Rehák

Velké díky za organizaci voleb patří volební komisi ve složení: Martin Rehák, Filip Bartoš, Jonáš Vostrý a Šimon Hájek z QA

Celostátní výsledky


Pobyt ve Seville 5. – 14. 11. 2022

Studenti vyššího gymnázia vyrazili na týdenní jazykový pobyt do hlavního města španěslké Andaluzie. Celý týden bydelli v rodinách, dopoledne chodili do jazykové školy Escuela de idiomas Carlos V. akreditované Institutem Cervantes, odpoledne měli komentované prohlídky po jednotlivých částech města ve španelštině – katedrála, čtvrť Triana, Real Alcazar, věž Giralda, Plaza de Espana a Parque Maria Luisa. Školní aktivity byly zakončeny závěrečnou písemnou prací a obdržením certifikátu. Návrat se maličko zkomplikoval, ale v pondělí ráno jsme přistáli v Praze.


Návštěva Paříže v říjnu 2022


Republikové finále volejbalového turnaje

Po vítězství v krajském kole se chlapecký volejbalový výběr podíval i na republikové finále v Jablonci nad Nisou. Každý ze soupeřů byl hratelný, nikdo nás nevyprovodil z kurtu s ostudou, nicméně se projevila přesila beachvolejbalistů v našem týmu, kterým přece jen šestkové postavení není vlastní. Desáté místo v republice je velmi slušným umístěním.

Další fotky naleznete v malé fotogalerii


Projekt Euroscola ve Štrasburku

Díky 1. místu v programu Školy – vyslanci Evropského parlamentu jsme měli jedinečnou možnost
účastnit se 21.10.2022 projektu Euroscola v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku a
zasednout do křesel europoslanců. Naše gymnázium reprezentovalo 16 studentů, kteří aktivně
diskutovali se zástupci škol ostatních zemí EU na téma aktuální energetické krize a zamýšleli se nad
tím, jaká témata budou rozhodující v následujících volbách do Evropského parlamentu.


Naše cesta YPEFem 2022

Young People in European Forests

Celá naše soutěžní pouť začala školním kolem. To se konalo 1. 4. u nás ve škole. Soutěž YPEF se stala velmi populární, a tak se jí už poněkolikáté účastnilo mnoho týmů z celého gymnázia. Byli jsme rozděleni do dvou tříd, abychom se tam všichni vešli, a začali jsme testem. Otázky byly vybrané z cvičebnice připravené autory z české větve YPEFu. Nebylo to jednoduché, ale nakonec jsme získali nejvíce bodů. Pak následovala praktická část – poznávání přírodnin. Nervózní jsme ani tak nebyli, ale poznávat dančí nebo srnčí trus, který jsme nikdy předtím „naživo“ neviděli, nás trochu děsilo.

Nakonec jsme si to moc užili a ostatní týmy jsme o bezmála padesát bodů porazili.

Ze školního kola jsme postoupili do regionálního, které se konalo 28.4. na půdě fakulty Lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. I tam, mezi množstvím pražských družstev, bylo několik z našeho gymnázia. Toto kolo se skládalo z testu, ze kterého se nám podařilo získat plný počet bodů. Po testu následovala praktická část a po ní nás bohužel opustil Šimon, který spěchal na zeměpisnou olympiádu. Během čekání na výsledky jsme navštívili místnost, kde bylo vystaveno mnoho vycpaných zvířat. Poté jsme jen čekali v aule. K údivu nás samotných jsme zvítězili a postoupili do národního kola.

Přišel červen a na dveře už bušilo dvoudenní národní kolo, kterého jsme se všichni tři obávali. Skládalo se totiž ze tří části – písemného testu, prezentace v anglickém jazyce a poznávačky. Bohužel, ani odjezd na celotřídní kurz Šance a kvůli tomu nakupené testy ve škole nám to příliš neulehčovaly. Přesto jsme ale v pondělí 20.6. odjeli na soutěž natěšení a s úsměvem na tváři. Dobrá nálada nepolevila ani při příjezdu na zámek v Kostelci nad Černými lesy, kde jsme se po krátkém průzkumu dvora zaregistrovali, dostali klíče od pokojů a šli na velmi dobrý oběd. Poté přišlo slavnostní zahájení a následoval všemi očekávaný test, ve kterém se objevovaly otázky ohledně lesů z různých koutů Evropy. Zanedlouho po ukončení testu se prezentovaly soutěžní prezentace na téma “Wood as a renewable material of the future”, které jsme pojali trochu jinak než ostatní – navrhli jsme konstrukci a design domu budoucnosti, který byl celý ze dřeva. Po této části jsme byli vyčerpaní, a tak jsme uvítali odpočinkovou prohlídku černokosteleckého zámku a večeři.
Druhý den jsme vstávali brzy, zabalili se a po snídani vyrazili do nedalekého arboreta, které je plné nádherné přírody, a křížem krážem jsme ho prošli. Pak už začala poznávací část. Po arboretu byla rozmístěna stanoviště s různými tématy, ve kterých jsme poznávali byliny, lebky a kosti živočichů, listy a dřevo stromů, houby, lesnické nářadí, anebo také měřili výšku stromu pomocí laserového měřiče.
Nakonec jsme už jen v napětí a s trochou trémy čekali na vyhlášení výsledků. Po chvíli, která všem třem připadala jako roky, z nás ale všechna nervozita spadla, když vyhlásili jméno našeho gymnázia a naši soutěžní skupinu za výherce mladší kategorie. Tento moment se pro nás stal opravdu nezapomenutelným.

Rádi bychom poděkovali paním profesorkám Miladě Jánské a Aleně Hrabovské a ostatním, kteří nás po celou dobu soutěže podporovali a drželi nám palce.

Za kvartu A,
Tereza Vávrová, Šimon Hájek a Ondřej Šverma.


2022 OLMUN

OLMUN 2022 se zúčastnilo šest studentů (a jeden učitel): Dvořáková, Barbora (1.A), Havlová, Veronika (3.A), Tverytina, Yelyzaveta (3.A), Arnqvist, Edith Maria (07.B), Císler, Jáchym (07.B), Zach, Jonáš (07.B).

Model United Nations (MUN) je aktivitou, při které si studenti zlepšují své vzdělávací, diplomatické a řečnické dovednosti, dozví se více o mezinárodních vztazích a o tom, jak to chodí v Organizaci spojených národů. Je to perfektní příležitostí pro studenty, jak si zlepšit angličtinu, poznat spoustu nových lidí a vzdělávat se na zcela jiné úrovni, jakou nám umožňuje škola. Žáci musí hájit práva dané země a snažit se najít společná řešení problémů a východiska s ostatními účastníky.

MUN, kterého jsme se letos všichni zúčastnili, byl OLMUN v německém Oldenburgu. Do Oldenburgu jsme jeli 20. června a vrátili jsme se 25. června. Bydleli jsme v hostitelských rodinách.

Každý student byl delegátem určité země – Tři studenti zastupovali Pákistán, dva Saúdskou Arábii a jeden Zimbabwe. Studenti zasedali v různých komisích a každá komise se zaobírala jiným problémem ve světě: používání dronů, nadměrný rybolov a ochrana dětí v krizích. Veronika Havlová byla ve své komisi (UN HRC) oceněna cenou za nejlepšího delegáta.

Cílem studentů bylo hájit práva „své“ země a zároveň dospět k nějaké rezoluci či k nějakým krokům, jak by se v dané oblasti dalo jednat. Toto bylo velice zajímavé a přínosné.
Studenti se pečlivě připravovali. Poučili se ze zkušeností formálních setkání a debat. A také si užili pobyt v německých rodinách.

Moc děkujeme Nadačnímu fondu, že pomáhá našim studentům zúčastnit se této akce.

David Reynolds


Vyslanci Evropského parlamentu

Za celoroční práci v programu získalo naše gymnázium titul vyslanecké školy Evropského parlamentu. Vyslanci pod vedením Mgr. Viktora Veselého obsadili 1. místo a příští školní rok se podívají do Štrasburku.


European Money Quiz

Dne 30. 5. 2022 se třída kvarta B zúčastnila slavnostního předávání cen letošního ročníku soutěže European Money Quiz v prostorách nově otevřeného Návštěvnického centra ČNB (Na Příkopě 28, Praha 1), a to díky Vojtovi Peprnému a Davidu Kuncovi, kteří obsadili 2. místo, což je velký úspěch.
Gratulujeme!

https://www.instagram.com/p/CeNuZ96DPzh/


Zájezd do Norimberka

První červnový den jsme strávili poznáváním krás města Norimberka 🙂

Venkovní učebna

Poslední květnový den roku 2022 byla zahájena výuka v nové venkovní učebně – první hodinu zde učila francouzštinu paní prof. Kulhánková.


Centrum pro talentovanou mládež (CTM) otevírá registrace k online studiu na příští rok. CTM nabízí možnost uceleného, finančně dostupného,  mezinárodního vzdělání, ale i studium jednotlivých kurzů dle výběru studentů, online, v angličtině, a to studentům od 11 let po maturitu.

CTM nabízí studentům možnost vzdělávat se i mimo školu a věnovat se oboru, který je baví. A to online a v angličtině s individuální podporou instruktora. V katalogu CTM najdete kurzy programování, psychologie, biologie, historie, matematiky a spoustu dalších.

A k čemu by vám studium online bylo? Zlepšíte se v angličtině, prohloubíte si znalosti v oboru, kterému se třeba budete chtít v budoucnu profesně věnovat, připravíte se na mezinárodně uznávané AP zkoušky, které s CTM můžete skládat,  a dostanete se blíže k možnosti získat mezinárodní AP Capstone Diploma, který se uznává u přijímacích zkoušek na vysoké školy u nás i ve světě. Zkrátka budete pracovat na své úspěšné budoucnosti!

Jak se studuje na virtuální škole? Podívejte se na otázky a odpovědi online studia

www.ctm-academy.cz/online


Chemická centra – osvěžení výuky chemie zajímavými pokusy s výraznou stopou z Aleje
(odkaz na článek na portálu EduZín)


Krajské kolo Olympiády v německém jazyce, kategorie II A, II B, 6. dubna 2022
Přejít nahoru