Studentská rada

Studentská rada je volné sdružení zástupců jednotlivých tříd z řad studentů. Zástupci tříd jsou do své funkce voleni. Studentská rada se schází pravidelně jednou měsíčně (obvykle první středu v měsíci) s vedením školy.

Na studentské radě vedení školy seznamuje zástupce tříd se změnami v režimu školy, informuje o změnách provozu školní jídelny, zadává ankety, předává materiály k připomínkám, upozorňuje na nejrůznější školní i mimoškolní akce a předává zástupcům tříd i další vybrané informace. Zástupci tříd mají také prostor k dotazům, námětům, připomínkám či jiným podnětům, na které vedení školy reaguje buď okamžitě nebo v časovém horizontu potřebném k řešení záležitosti, nejpozději však na dalším zasedání studentské rady.

Z jednání Studentské rady pořizuje zástupce vybrané třídy záznam, který je zde poté zveřejněn.

Zápisy z jednání studentské rady:

září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022 leden 2023 únor 2023
březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 září 2023 říjen 2023
listopad 2023 prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024

Archiv zápisů

         2021/2022
 2020/2021  2019/2020  2018/2019  2017/2018  2016/2017
 2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  2011/2012
 2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  2006/2007

Zástupci jednotlivých tříd jsou povinni o průběhu zasedání studentské rady a projednávaných záležitostech ostatní studenty své třídy informovat nejpozději do konce týdne, ve kterém se studentská rada konala.

Přejít nahoru