Studentská rada

Studentská rada je volné sdružení zástupců jednotlivých tříd z řad studentů. Zástupci tříd jsou do své funkce voleni. Studentská rada se schází pravidelně jednou měsíčně (obvykle první středu v měsíci) s vedením školy.

Na studentské radě vedení školy seznamuje zástupce tříd se změnami v režimu školy, informuje o změnách provozu školní jídelny, zadává ankety, předává materiály k připomínkám, upozorňuje na nejrůznější školní i mimoškolní akce a předává zástupcům tříd i další vybrané informace. Zástupci tříd mají také prostor k dotazům, námětům, připomínkám či jiným podnětům, na které vedení školy reaguje buď okamžitě nebo v časovém horizontu potřebném k řešení záležitosti, nejpozději však na dalším zasedání studentské rady.

Z jednání Studentské rady pořizuje zástupce vybrané třídy záznam, který je zde poté zveřejněn.

Zápisy z jednání studentské rady:

září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022 leden 2023 únor 2023
březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 září 2023 říjen 2023
listopad 2023

Archiv zápisů

         2021/2022
 2020/2021  2019/2020  2018/2019  2017/2018  2016/2017
 2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  2011/2012
 2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  2006/2007

Zástupci jednotlivých tříd jsou povinni o průběhu zasedání studentské rady a projednávaných záležitostech ostatní studenty své třídy informovat nejpozději do konce týdne, ve kterém se studentská rada konala.

Přejít nahoru