Karty ISIC

Jako průkazy studentů používáme mezinárodní karty ISIC (International Student Identity Card).

Karty a licence ISIC vydává společnost GTS Alive s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, www.isic.cz
Zadávání výroby a správu licencí karet pro studenty zabezpečuje přímo naše škola, naši studenti je používají i ve školní jídelně a na kopírce.

Cena nové karty ISIC je dána cenou nosiče a cenou roční licence:

Licence ISIC 250 Kč / rok
Čipová karta 100 Kč
Kompletní karta ISIC 350 Kč

Studenti prvních ročníků dostávají nové karty ISIC od třídních profesorů při zahájení školního roku. Prosíme studenty, aby si své karty na zadní straně vlevo nahoře do připraveného políčka podepsali, při použití mimo školu je nepodepsaná karta neplatná.

Ztráta či poškození karty ISIC

V případě ztráty, vážného poškození nebo nefuknčnosti karty ISIC postupujte následovně:

  • Kopie karet ISIC vyřizuje paní ekonomka Dana Ptáčková (B 206).  Cena kopie karty ISIC je 100 Kč, platí se hned při objednání.
  • Výroba karty trvá přibližně týden. Po tuto dobu v jídelně vždy nahlašte své jméno na pokladně, paní pokladní ověří Vaši objednávku a pracovníci výdeje Vám vydají oběd.
  • Hotovou kopii karty ISC dostanete od třídního profesora, požádejte o její registraci na pokladně v jídelně na svůj účet (čip v nové kartě má jiné číslo, než ve ztracené kartě).

Pokud student požádá o výrobu duplikátu karty s tzv. revalidační známkou, je mu automaticky vyrobena karta s odpovídající platností vyznačenou tiskem přímo na kartě.

Ověřování platnosti karet u komerčních partnerů – ověření nároku na studentské slevy

Ověření platnosti licence ISIC na kartách se provádí podobně jako u bankovních karet načtením čísla licence z RF čipu karty na terminálu u obchodníka (terminál online dotazuje datové centrum společnosti GTS Alive). V případě, že obchod není vybaven terminálem, kontroluje se platnost karty vytištěné na kartě (první rok studia), poté na revalidační známce na zadní straně karty.

Prodlužování platnosti licence

Platnost karet ISIC pro dopravní podniky, slevy v obchodech, kinech a muzeích, se každý rok prodlužuje nalepením revalidační známky na zadní stranu karty. Revalidace na 1 rok stojí 180 Kč. Pro použití ve školní jídelně není nutné mít kartu revalidovanou. Pokud by ale student předložil nerevalidovanou kartu při uplatnění slevy atd., vystavuje se riziku, že mu karta bude zabavena.

Před koncem školního roku dostanou třídy prostřednictvím svých třídních profesorů seznamy studentů, kde zájemci svým podpisem potvrdí objednávku revalidační známky na následující kalendářní rok. Peníze na revalidační známky vybírají třídní profesoři. Při revalidaci zároveň dochází k prodloužení platnosti karty v datovém centru společnosti GTS Alive.

Pokud student na konci roku požádá o revalidační známku a potom kartu ztratí, požádá si o výrobu duplikátu a ten již dostane s platností odpovídající revalidaci vyznačenou tiskem na kartě. Žádnou známku tedy pak na kartu nelepí.

Další informace o platnosti karet

V případě, že nemáte v aktuálním školním roce revalidovanou kartu, platí následující pravidlo: ačkoliv v září daného roku karta ještě platí v obchodech, kinech, muzeích, lyžařských a jiných sportovních areálech (platnost je vždy do 31. 12. z loňské licence), neplatí už pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. V tu dobu už není platná licence karty jako studentského průkazu, pouze platí jako poukázka na studentské slevy.

Pokud dojde ke zdržení distribuce revalidačních známek v září daného roku, jsou revalidované karty bez známek přesto platné u všech poskytovatelů slev (dle známky) i u Dopravního podniku – zde se neověřuje revalidační známka, ale je porovnáváno číslo čipu karty s databází, kterou Dopravní podnik získává od firmy GTS Alive.

Po opuštění školy (ukončení či přerušení studia, odchod na jinou školu) je studentům licence karty automaticky zneplatněna. Výrobní lhůta pro nové karty a duplikáty je dána možnostmi dodavatele (GTS Alive s.r.o.) a škola ji nemůže ovlivnit.

Další informace o kartách ISIC, slevách v obchodech, kinech, restauracích, muzeích a sportovních areálech jsou na stránkách www.isic.cz.

Přejít nahoru