Školní řád

Školní řád a veškeré jeho změny schvaluje Školská rada GNA, která se schází nejméně dvakrát ročně, obvykle v říjnu a dubnu. Dokud nejsou změny řádu pro aktuální školní rok projednány, je v platnosti stávající školní rád z předchozího školního roku.

Školní řád GNA (formát PDF) byl školskou radou schválen 14. 12. 2023 a nabývá účinnosti 15. 12. 2023.

Přejít nahoru