Školní řád

Školní řád a veškeré jeho změny schvaluje Školská rada GNA, která se schází nejméně dvakrát ročně, obvykle v říjnu a dubnu. Dokud nejsou změny řádu pro aktuální školní rok projednány, je v platnosti stávající školní rád z předchozího školního roku.

Školní řád GNA platný od 1. 11. 2022 (formát PDF)

Přejít nahoru