Přípravné kurzy na PZ pro žáky 9. tříd

Informace o kurzu M + ČJ pro 9. třídy k přijímacím zkouškám na Gymnáziu Nad Alejí:

  1. Cena pro školní rok 2022/23 je stanovena na 4 300,- Kč.
  2. V ceně kurzu je zahrnuto 12 hodin matematiky, 12 hodin českého jazyka.
  3. Kurzy se budou konat vždy v pondělí od 15.30 do 17.30 v místnosti 101. Vyučovací hodina trvá 55 minut v každém předmětu, mezi hodinami je krátká přestávka. Některé dny máme vyhrazeny pro pedagogické rady, proto je konání kurzů nepravidelné, žáci budou včas o přerušení kurzu informováni.
  4. Zápis do kurzů je možný buď na Dni otevřených dveří 23. 11. 2022, nebo elektronickou poštou: na adresu kurzy@naprijimacky.cz zašlete zprávu, která bude obsahovat jméno a adresu studenta a základní školu, kterou navštěvuje. Poté obdržíte potvrzení o přihlášení na vámi uvedenou emailovou adresu. Zaplacení kurzovného je možné pouze na účet, jehož číslo spolu s vaším variabilním symbolem obdržíte po přihlášení. Po zaplacení získáte heslo k využití celých stránek www.naprijimacky.cz.
  5. Kurzy začnou v prosinci 2022 v budově Gymnázia Nad Alejí (místnost 101) a potrvají do začátku dubna 2023.
  6. Součástí kurzu matematiky je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ a první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu.
  7. Součástí kurzu českého jazyka je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ s přihlédnutím k různým formám přijímacích testů z češtiny a také první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu, aby žáci poznali, co se naučili.
  8. S sebou si přineste psací potřeby a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, trojúhelník, kružítko), kalkulačku, tabulky, pracovní papíry nebo sešit.
  9. Prosíme také, abyste nezapomínali na přezůvky!
1. lekce 28. 11. 2022
2. lekce 5. 12. 2022
3. lekce 12. 12. 2022
4. lekce 19. 12. 2022
5. lekce 9. 1. 2023
6. lekce 16. 1. 2023
7. lekce 23. 1. 2023
8. lekce 30. 1. 2023
9. lekce 20. 2. 2023
10. lekce 6. 3. 2023
11. lekce 20. 3. 2023
12. lekce 27. 3. 2023

 

Přejít nahoru