Přípravné kurzy na PZ pro žáky 9. tříd

Informace o kurzu M + ČJ pro 9. třídy k přijímacím zkouškám na Gymnáziu Nad Alejí:

  1. Cena pro školní rok 2023/24 je stanovena na 4 800,- Kč.
  2. V ceně kurzu je zahrnuto 12 hodin matematiky, 12 hodin českého jazyka.
  3. Kurzy se budou konat vždy v pondělí od 15.30 do 17.30 v místnosti 101. Vyučovací hodina trvá 55 minut v každém předmětu, mezi hodinami je krátká přestávka. Některé dny máme vyhrazeny pro pedagogické rady, proto je konání kurzů nepravidelné, žáci budou včas o přerušení kurzu informováni.
  4. Zápis do kurzů je možný buď na Dni otevřených dveří 22. 11. 2023, nebo elektronickou poštou: na adresu kurzy@naprijimacky.cz zašlete zprávu, která bude obsahovat jméno a adresu studenta a základní školu, kterou navštěvuje. Poté obdržíte potvrzení o přihlášení na vámi uvedenou emailovou adresu. Zaplacení kurzovného je možné pouze na účet, jehož číslo spolu s vaším variabilním symbolem obdržíte po přihlášení. Po zaplacení získáte heslo k využití celých stránek www.naprijimacky.cz.
  5. Kurzy začnou 4. 12. 2023 v budově Gymnázia Nad Alejí (místnost 101) a potrvají do začátku dubna 2024.
  6. Součástí kurzu matematiky je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ a první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu.
  7. Součástí kurzu českého jazyka je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ s přihlédnutím k různým formám přijímacích testů z češtiny a také první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu, aby žáci poznali, co se naučili.
  8. S sebou si přineste psací potřeby a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, trojúhelník, kružítko), kalkulačku, tabulky, pracovní papíry nebo sešit.
  9. Prosíme také, abyste nezapomínali na přezůvky!

 

1. lekce 4. 12. 2023
2. lekce 11. 12. 2023
3. lekce 18. 12. 2023
4. lekce 8. 1. 2024
5. lekce 15. 1. 2024
6. lekce 22. 1. 2024
7. lekce 29. 1. 2024
8. lekce 26. 2. 2024
9. lekce 4. 3. 2024
10. lekce 11. 3. 2024
11. lekce 18. 3. 2024
12. lekce 25. 3. 2024

 

Přejít nahoru