Přihlášky ke studiu

Termín odevzdání přihlášky pro oba typy studia je do 20. 2. 2024.

Naše škola nevyžaduje lékařské potvrzení jako součást přihlášky.

Možnosti doručení přihlášek:

1. Prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému Cermatu DiPSy s ověřenou elektronickou identitou – tento způsob preferujeme

Video s přehledným popisem postupu podání
Před přihlášením do systému DiPSy si připravte následující přílohy (skeny nebo fotografie):

Povinná příloha:

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (formulář ze ZŠ s QR kódem, vysvědčení, výpisy z vysvědčení)

Nepovinné přílohy:

  • umístění v soutěžích organizovaných MŠMT (do 3. místa v obvodních a vyšších kolech) – lze odevzdat i později a týká se pouze uchazečů o čtyřleté studium
  • doporučení školského poradenského zařízení
  • žádost o prominutí zkoušky z Čj pro cizince podle Lex Ukrajina
  • žádost o prominutí zkoušky z Čj pro osoby vzdělávané v zahraničí
  • doklad o splnění povinné školní docházky (uchazeči z 9.třídy odevzdávají v září 2024)

2. Prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému Cermatu DiPSy bez ověřené elektronické identity

Z informačního systému po vyplnění vygenerujete přihlášky s unikátním kódem, které doručíte na adresy zvolených škol.
Video s přehledným popisem postupu podání
Pro zadání v systému DiPSy budete potřebovat stejné přílohy.


3. Podáním listinné přihlášky

 • poštou na adresu: Gymnázium, Nad Alejí 1952/5, 162 00, Praha 6,
 • osobně v budově školy ve všední dny od 8 do 16 hod.
 • elektronicky – datovou schránkou na adresu: 7imykun – přihlášku je nutné úředně zkonvertovat z listinné do elektronické podoby na CzechPointu (pošta, obecní úřad). Nezkonvertovaná (pouze oskenovaná) přihláška je neplatná.

Všechny výše uvedené přílohy odevzdáváte spolu s přihláškou v listinné podobě.


Chcete-li ještě podrobnější informace, využijte stránky Cermatu: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Přejít nahoru