Aktuality projektu

Studenti v genetické laboratoři

Od poloviny října 2009 byla genetická laboratoř zpřístupněna našim studentům. V rámci laboratorních prací studenti 1.ročníků a semináře 3.ročníku pracovali s bakteriemi, učili se s nimi bezpečně zacházet. Barvení bakteriální kolonií využívali k jejich zařazování do příslušných skupin. Naučili se zacházet
s bakteriální kličkou, poznali nejen jak se bakterie množí a vyživují, ale i jak se usmrcují. Díky mikroskopu pak na vlastní oči poprvé viděli jak bakterie ve skutečnosti vypadá.

Studenti semináře 4. ročníku se na chvíli dostali do role forenzních genetiků, měli možnost určit podle DNA pěti podezřelých z místa činu konkrétního pachatele.

Studenti 2. ročníku si již z laboratoře odnesli zhmotněnou vlastní genetickou informaci. Přitom studenti poznali práci se základními přístroji a techniky, které se běžně v genetických laboratořích pro izolaci DNA používají.

Postupně, podle stanoveného rozpisu budou mít všichni naši studenti vyššího gymnázia možnost laborovat cvičení s genetickou náplní. Studenti biologického kroužku již také měli možnost v naší nové laboratoři pracovat. Poznali důkladněji genetickou laboratorní techniku, učili se základním i rozšířeným laboratorním dovednostem. Zvládli extrakci DNA z rostlin.

Podle prvních ohlasů je patrné, že se tento způsob výuky studenti vítají, prostředí laboratoře je pro
ně motivující. Učitelé si naopak pochvalují pozornost a pečlivost s jakou studenti k výuce přistupují.

Závěrečný výstup z projektu

Irena Skolilová, vedoucí projektu

Přejít nahoru