Studentská rada

Studentská rada je volné sdružení zástupců jednotlivých tříd z řad studentů. Zástupci tříd jsou do své funkce voleni. Studentská rada se schází pravidelně jednou měsíčně (obvykle první středu v měsíci) s vedením školy.

Na studentské radě vedení školy seznamuje zástupce tříd se změnami v režimu školy, informuje o změnách provozu školní jídelny, zadává ankety, předává materiály k připomínkám, upozorňuje na nejrůznější školní i mimoškolní akce a předává zástupcům tříd i další vybrané informace. Zástupci tříd mají také prostor k dotazům, námětům, připomínkám či jiným podnětům, na které vedení školy reaguje buď okamžitě nebo v časovém horizontu potřebném k řešení záležitosti, nejpozději však na dalším zasedání studentské rady.

Z jednání Studentské rady pořizuje zástupce vybrané třídy záznam, který je zde poté zveřejněn.

Zápisy z jednání studentské rady:

 září 2016  říjen 2016  listopad 2016  leden 2017  únor 2017
 březen 2017  duben 2017 květen 2017 červen 2017  září 2017
 říjen 2017  listopad 2017  leden 2018  únor 2018  březen 2018
 duben 2018  září 2018 říjen 2018 listopad 2018 únor 2019
březen 2018

Archiv zápisů

 2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  2011/2012
 2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  2006/2007

Zástupci jednotlivých tříd jsou povinni o průběhu zasedání studentské rady a projednávaných záležitostech ostatní studenty své třídy informovat nejpozději do konce týdne, ve kterém se studentská rada konala.