Studentská rada

Studentská rada je volné sdružení zástupců jednotlivých tříd z řad studentů. Zástupci tříd jsou do své funkce voleni. Studentská rada se schází pravidelně jednou měsíčně (obvykle první středu v měsíci) s vedením školy.

Na studentské radě vedení školy seznamuje zástupce tříd se změnami v režimu školy, informuje o změnách provozu školní jídelny, zadává ankety, předává materiály k připomínkám, upozorňuje na nejrůznější školní i mimoškolní akce a předává zástupcům tříd i další vybrané informace. Zástupci tříd mají také prostor k dotazům, námětům, připomínkám či jiným podnětům, na které vedení školy reaguje buď okamžitě nebo v časovém horizontu potřebném k řešení záležitosti, nejpozději však na dalším zasedání studentské rady.

Z jednání Studentské rady pořizuje zástupce vybrané třídy záznam, který je zde poté zveřejněn.

Zápisy z jednání studentské rady:

září 2016 říjen 2016 listopad 2016 leden 2017 únor 2017
březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 září 2017
říjen 2017 listopad 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018
duben 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2019
únor 2019 březen 2019 duben 2019 červen 2019 září 2019
říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 únor 2020 březen 2020
září 2020 listopad 2021 prosinec 2021 leden 2022 únor 2022
duben 2022 květen 2022 červen 2022

Archiv zápisů

 2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  2011/2012
 2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  2006/2007

Zástupci jednotlivých tříd jsou povinni o průběhu zasedání studentské rady a projednávaných záležitostech ostatní studenty své třídy informovat nejpozději do konce týdne, ve kterém se studentská rada konala.