Plánované akce

Září 2019
2. 9. v 8:00 Zahájení školního roku 2019/2020
2. 9. – 6. 9. Seznamovací pobyt primy B
6. 9. Burza učebnic (1. hodina, jídelna)
7. 9. – 14. 9. Studentský mezinárodní projekt Krzyzowa
8. 9. – 13. 9. Seznamovací pobyt 1.A – Šance
9. 9. – 13. 9. Seznamovací pobyt primy A
11. 9. od 9 h. Podzimní maturitní zkoušky – studovna
14. 9. – 21. 9. Zájezd do Španělska
23. 9. – 27. 9. Jazykový kurz na horách (ČR) – sekunda B
24. 9. Plejády, den osobností
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
30. 9. od 16 h. Břevnovský klášter – slavnostní imatrikulace studentů 1.A
30. 9. od 17 h. Břevnovský klášter – slavnostní imatrikulace studentů
primy A a primy B
Říjen 2019
5. 10 – 13. 10. Zájezd do Skotska
13. 10. od 18 h. Činoherní klub – divadelní představení dramatického kroužku Past na myši
15. 10. Předávání certifikátů FCE, CAE, CPF a CTM
16. 10. Sbírka Bílá pastelka
25. 10. Halloween pro primy
28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
Listopad 2019
13. 11. od 17:30 h. Třídní schůzky
20. 11. Den otevřených dveří
Prosinec 2019
6. 12. od 19 h. Maturitní ples – Lucerna
14. 12. od 16 h. Vánoční koncert v jídelně
21. 12. – 5. 1. Vánoční prázdniny
Leden 2020
15. 1. Den otevřených dveří
30. 1. Vysvědčení
31. 1. Pololetní prázdniny
Únor 2020
17. 2. Olympiáda FJ – školní kolo
18. 2. Olympiáda ŠJ – školní kolo
21. 2. Olympiáda AJ – obvodní kolo
24. 2. – 29. 2. Jarní prázdniny
Březen 2020
2. 3. Poslední termín odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení
12. 3. Krajské kolo olympiády NJ – v budově naší školy
8. 3. – 13. 3. Zájezd do Normandie
24. 3. Generální zkouška na školní akademii – zrušeno
Duben 2020
2. 4. – 7. 4. Velikonoční volejbalový turnaj Romana Doubka – zrušeno
7. 4. Třídní schůzky
8. 4. Písemná část maturitní zkoušky (český jazyk)
9. 4. Velikonoční prázdniny
10. 4. Státní svátek – Velký pátek
13. 4. Státní svátek – Velikonoční pondělí
14. 4. a 15. 4. Termíny jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté studium
16. 4. a 17. 4. Termíny jednotné přijímací zkoušky pro osmileté studium
21. 4. od 17.00 hod. Akademie Gymnázia Nad Alejí – Divadlo Broadway – zrušeno
30. 4. Písemná část maturitní zkoušky (cizí jazyk)
Květen 2020
1. 5. Státní svátek – Svátek práce
4. 5. – 6. 5. Písemná část maturitní zkoušky (didaktické testy)
8. 5. Státní svátek – Den vítězství
11. 5. – 15. 5. Svatý týden
13. 4. a 14. 4. Náhradní termíny JPZ pro čtyřleté i osmileté studium
18. – 22. 5. Ústní maturity
Červen 2020
1. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Břevnovském klášteře
26. 6. Vysvědčení
29. 6. – 30. 6. Ředitelské volno