Plánované akce

Září 2017
4.9. v 8.00 Zahájení školního roku 2017/2018
4.9. – 8.9. Seznamovací kurz primy B
8.9. 1. hodina Burza učebnic
9.9. – 16.9. Mezinárodní projekt Kreisau
10.9. – 15.9. Kurz Šance – 1.A
11.9. – 15.9. Seznamovací kurz primy A
11.9. – 15.9. Jazykový kurz sekundy B na horách
12.9. od 9.00 Maturitní zkouška – podzimní termín
17.9. – 23.9. Výukový zájezd do Salamanky ve Španělsku
18.9. – 22.9. Jazykový kurz sekundy A na horách
22.9. Plejády – den osobností
25.9. 15 – 16 hod. První zvonění aneb Prima slavnost (primy a 1.A)
28.9. Státní svátek – Den české státnosti
29.9. Ředitelské volno
Říjen 2017
2.10. od 16 hod.
Břevnovský klášter
Slavnostní imatrikulace studentů 1.A
2.10. od 17 hod.
Břevnovský klášter
Slavnostní imatrikulace studentů
primy A a primy B
7.10. – 8.10. Břevnovské posvícení
7.10. – 15.10. Zájezd do Skotska
11.10. Bílá pastelka – organizuje kvinta B
16.10. Přespolní běh v oboře Hvězda
18.10. Účast našich studentů na Studentském maratonu
19.10. od 17 hod. Přednáška E – bezpečí pro rodiče prim a 1.A
26. – 27.10. Podzimní prázdniny
30.10. V průběhu vyučování testování
„Bezpečná pražská škola“
Listopad 2017
8.11. Čtvrtletní pedagogická rada
15.11. Třídní schůzky
22.11. Den otevřených dveří pro zájemce o studium
30.11. Koncert Alejsboru – Domov pro zrakově postižené
Dolní Palata
Prosinec 2017
1.12. od 19.00
Lucerna
Velký sál
34. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí
1.12. Sbírka Červená stužka, pořádá 3.A
16.12. 16:00
jídelna GNA
Vánoční koncert – Česká mše vánoční J.J.Ryby
18.12. Olympiáda v anglickém jazyce – tercie a kvarty
18.12. – 21.12. Vánoční volejbalový turnaj
19.12. Olympiáda v anglickém jazyce – prima a sekundy
22.12. Ředitelské volno
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny
Leden 2018
3.1. Nástup do školy po vánočních prázdninách
17.1. Den otevřených dveří
21.1. – 26.1. Lyžařský kurz v Hinterstoderu – kvinta B
22.1. Uzávěrka klasifikace 1. pololetí
23.1. Studentské prezidentské volby – nižší gymnázium
24.1. Pololetní pedagogická rada
31.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení, normální výuka
Únor 2018
2.2. Pololetní prázdniny
12.2. – 16.2. Jarní prázdniny
25.2. – 2.3. Lyžařský kurz v Hinterstoderu – kvinta A
27.2. Bariérové testy FCE
28.2. Bariérové testy CAE
Březen 2018
2.3. Generílní zkouška na akademii
4.3. – 9.3. Lyžařský kurz v Hinterstoderu – 1.A
10.3. – 16.3. Lyžařský kurz v Horních Mísečkách – sekunda B
12.3 – 16.3. Zájezd Alejsboru do Německa
21.3. Akademie Gymnázia Nad Alejí
29.3. Velikonoční prázdniny
30.3. Velký pátek
Duben 2018
2.4. Velikonoční pondělí
4.4. Jarní třídní schůzky
11.4. Písemná práce z ČJ společné části maturitní zkoušky
12.4. Jednotná přijímací zkouška – čtyřleté studium (1.termín)
13.4. Jednotná přijímací zkouška – osmileté studium (1.termín)
16.4. Jednotná přijímací zkouška – čtyřleté studium (2.termín)
17.4. Jednotná přijímací zkouška – osmileté studium (2.termín)
30.4. Poslední zvonění, předání ročníkového vysvědčení maturantům
Květen 2018
2.5. – 9.5. Písemné maturitní zkoušky
7.5. Ředitelské volno
16. – 22.5. Ústní maturity
25.5.
Břevnovský klášter
Předání maturitního vysvědčení a slavnostní zakončení studia
Červen 2018
29.6. Konec školního roku, vysvědčení
29.6. od 11:00
Břevnovský klášter
Slavnostní předání vysvědčení studentům
kvart (splnění povinné školní docházky)