Přijímací zkoušky

Odkazy na učební plány:

Pozvánka na Den otevřených dveří – 21. listopadu 2018 a 16. ledna 2019 od 17 do 19 h.

 

Informace o přípravných kurzech:

Přípravné kurzy pro uchazeče o čtyřleté studium pořádáme cca od listopadu a informace k přihlašování naleznete zanedlouho na této stránce.

Přípravné kurzy pro uchazeče o osmileté studium naše gymnázium nepořádá.

Základní informace o přijímacích zkouškách:

Přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium se skládají z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat) a z testu z anglického jazyka, který připravuje naše gymnázium.

Přijímací zkoušky pro uchazeče o osmileté studium se skládají pouze z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat).