Přihlášky

Formulář přihlášky ve formátu xls

Termín odevzdání přihlášky pro oba typy studia je do 2. 3. 2020.
Možnosti podání přihlášky:

1) Poštou.
2) Osobně. Přihlášky přijímáme v kanceláři (případně ve vrátnici školy) denně v době od 7.00 do 17.00. V týdnu od 24.2. do 28.2.2019 v době jarních prázdnin je příjem omezený na dobu od 9.00 do 12.00.
3) Datovou schránkou 7imykun. Odesílající datová schránka musí být datová schránka fyzické osoby.

Informace k vyplňování přihlášek pro uchazeče o osmileté studium:
Přijímací řízení na naši školu obsahuje pouze jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka, obě zkoušky se konají v jednom dni a termín konání určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky. Jestliže naši školu v přihlášce napíšete na 1. místo, koná se zkouška ve čtvrtek 16. 4. 2020, jestliže napíšete naše gymnázium jako 2. školu, koná se zkouška v pátek 17. 4. 2020. Kolonka „Termín školní přijímací zkoušky“ se za naši školu nevyplňuje. Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preference na přijetí.
Vzor vyplnění – osmileté studium (1. termín)

Informace k vyplňování přihlášek pro uchazeče o čtyřleté studium:
Přijímací řízení na naši školu obsahuje jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a školní přijímací zkoušku z anglického jazyka. Všechny zkoušky se budou konat v jednom dni. Termín konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky, termín konání školní přijímací zkoušky je třeba doplnit. Jestliže naši školu v přihlášce napíšete na 1. místo, doplníte do stejného řádku do kolonky „Termín školní přijímací zkoušky“ datum 14. 4. 2020, jestliže napíšete naše gymnázium jako 2. školu, doplníte do řádku termín 15. 4. 2020. Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preference na přijetí.
Vzor vyplnění – čtyřleté studium (1. termín)