Přihlášky

Přihlášky na oba typy studia přijímáme do 1. března 2021.

Přihlášky zasílejte nebo předávejte:

  • poštou (nejlépe doporučeně na adresu Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6, 162 00)
  • datovou schránkou (pro komunikaci je třeba použít výhradně DS fyzické osoby, naše adresa je 7imykun)
  • osobně (v budově školy, v době mezi 7.30 a 16.30).