Přípravné kurzy na PZ pro žáky 9. tříd

Informace o kurzu M + ČJ pro 9. třídy k přijímacím zkouškám na Gymnáziu Nad Alejí:

  1. Cena pro školní rok 2018/19 je stanovena na 3 500,- Kč.
  2. V ceně kurzu je zahrnuto 12 hodin matematiky, 12 hodin českého jazyka.
  3. Kurzy se budou konat vždy v pondělí od 15.00 do 17.00 v místnosti 101. Vyučovací hodina trvá 55 minut v každém předmětu, mezi hodinami je krátká přestávka. Některé dny máme vyhrazeny pro pedagogické rady, proto je konání kurzů nepravidelné, žáci budou včas o přerušení kurzu informováni.
  4. Zápis do kurzů je možný na Dni otevřených dveří Gymnázia Nad Alejí 21. listopadu 2018 (místnost 101) nebo elektronickou poštou: na adresu kurzy@naprijimacky.cz zašlete zprávu, která bude obsahovat jméno a adresu studenta a základní školu, kterou navštěvuje. Poté obdržíte potvrzení o přihlášení na vámi uvedenou emailovou adresu. Zaplacení kurzovného je možné na Dni otevřených dveří nebo přímo na první lekci 26. 11. 2018. Po té účastníci obdrží heslo k využití celých stránek www.naprijimacky.cz.
  5. Kurzy začnou 26. listopadu 2018 v budově Gymnázia Nad Alejí (místnost 101) a potrvají do konce března 2019.
  6. Součástí kurzu matematiky je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ a první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu.
  7. Součástí kurzu českého jazyka je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ s přihlédnutím k různým formám přijímacích testů z češtiny a také první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu, aby žáci poznali, co se naučili.
  8. S sebou si přineste psací potřeby a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, trojúhelník, kružítko), kalkulačku, tabulky, pracovní papíry nebo sešit.
  9. Prosíme také, abyste nezapomínali na přezůvky!
1. lekce 26. 11. 2018
2. lekce 10. 12. 2018
3. lekce 17. 12. 2018
4. lekce 7. 1. 2019
5. lekce 14. 1. 2019
6. lekce 21. 1. 2019
7. lekce 28. 1. 2019
8. lekce 4. 2. 2019
9. lekce 25. 2. 2019
10. lekce 11. 3. 2019
11. lekce 18. 3. 2019
12. lekce 25. 3. 2019