Školní řád

Školní řád a veškeré jeho změny schvaluje Školská rada GNA, která se schází nejméně dvakrát ročně, obvykle v říjnu a dubnu. Dokud nejsou změny řádu pro aktuální školní rok projednány, je v platnosti stávající školní rád z předchozího školního roku.
Školní řád GNA platný od 5. 10. 2020

Příloha školního řádu, ve které najdete časové údaje o provozu školy, je upravována dle aktuálních potřeb školy a její konkrétní obsah schvalování Školskou radou GNA nepodléhá.
Příloha školního řádu GNA