Studovat v zahraničí

V této sekci naleznete materiály, které se týkají následujících oblastí:

  • spolupráce se zahraničními institucemi
  • nabídky studia v zahraničí
  • stipendijní programy

Výchovný poradce pro studenty, kteří uvažují o středoškolském nebo vysokoškolském studiu v zahraničí a pro výměnné studenty je  prof. Sheldon Kim. Pokud potřebujete pro zahraniční školu posudek/doporučení/hodnocení, je třeba o ně požádat výchovného poradce s dostatečným předstihem před termínem odevzdání (nejméně 2 týdny). Administrativní úkony (přerušení studia) vyřizuje ředitel gymnázia.

Milí studenti,

podzimní semestr je pro studenty našich CTM Online kurzů v plném
proudu. Studuje u nás 409 studentů ze 72 škol, možná i z té Vaší.

Rádi bychom studentům Vaší školy vzkázali, že se už mohou hlásit do
zimního semestru CTM Online, který začíná v prosinci. Studenti skrz
studium online mohou proniknout do oborů, kterým se chtějí věnovat i v
budoucnu a zlepšit si svou angličtinu. Je to příležitost, jak se
dostat mezi nejlepší a věnovat svůj mimoškolní čas vzdělávání.
Registrace končí 23. listopadu 2018.

Přehled kurzů a registrace probíhají na webu CTM – www.ctm-academy.cz/online .

V rámci našeho nového partnerského programu oceňujeme školy, se
kterými dlouhodobě spolupracujeme.  Připojte se k nim také!

S přáním pěkného dne z CTM,

Jeanne Bočková

ředitelka Centra pro talentovanou mládež
tel. +420 603 442 040
e-mail: jeanne.bockova@ctm-academy.org

The Fulbright Commission

The Fulbright Commission has announced a leadership program in Chicago
for one week during the summer.  They are looking for a Czech
applicant who attends school in Prague, and it is open for girls from
the age of 14 to 16.  This is an ALL-EXPENSE PAID trip – if you are
interested in applying, please talk to Sheldon or visit
http://www.chicagosistercities.com/initiative/global-youth-ambassadors/
for more information.