Výukové materiály

Prima A   Prima B   Sekunda A   Sekunda B   Tercie A   Tercie B   Kvarta A   Kvarta B

Kvinta A   Kvinta B   Sexta A   Sexta B   Septima A   Septima B   Oktáva A   Oktáva B

1.A   2.A   3.A   4.A

Výše uvedené odkazy směřují na složky v datovém prostoru Disk Google – ten lze otevírat na PC ve webovém prohlížeči, na mobilních zařízeních doporučujeme nainstalovat aplikace Disk Google a Dokumenty – Docs (zdarma k dispozici na Google Play i App Store).

Pro provoz Učebny Google na mobilních zařízeních je rovněž lepší používat bezplatnou aplikaci Google Classroom, webové prohlížeče mohou mít problémy s připojením.

Návody na práci s Učebnou Google:

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

Učebna z pohledu žáka (pdf)

Pro učitele:

https://www.tybrdo.cz/informatika/8-jednoduchych-kroku-jak-vyuzit-google-classroom-pro-vzdalenou-vyuku