Aktuality

Další lekce přípravných kurzů na přijímací zkoušky na čtyřleté studium se koná 9. 3. 2020

Přihláškový formulář pro účinkující na Akademii 2020

Vánoční koncert

Všechny srdečně zveme na vánoční koncert s Českou mší vánoční J. J. Ryby a vystoupením Alejsboru, který se bude konat v sobotu 14. prosince v 16.00 hod. v jídelně školy. Zkouška pro účinkující bude ve 14.30.
Helena Brdičková

 

Europe code Week

Gymnázium Nad Alejí získalo grant v rámci iniciativy Europe code Week od společnosti Meet and Code v hodnotě 20 000 Kč. Tento grant se podařilo získat na základě iniciativy Nadačního fondu příznivců Gymnázia a na škole díky němu proběhnou workshopy, během kterých se studenti z vybraných tříd seznámí se základy kódování ve dvou programovacích jazycích Python a Scratch. Studenti si vyzkouší vlastní projekt a poznají, že kódování je jednoduché, tvůrčí a zábavné.

Workshopy budou probíhat od 14. 10. 2019 a zajistí je jedna z nejlepších počítačových akademií světa Coding with Kids. Online lekce akademie budou začleněny do výuky a žáci se naučí základy kódování. Studenti budou vytvářet vlastní programy – hry či interaktivní příběhy a naučí se chápat základní kódovací postupy, procvičí si řešení problémů a odstraňování chyb z vytvořených programů.

Gymnázium Nad Alejí ve spolupráci s Nadačním fondem příznivců Gymnázia Nad Alejí plánuje, že workshopy či kroužky programování budou pokračovat i nadále s využitím pomoci místních sponzorů.

Ing. arch. Markéta Škodová
vyučující IT
marketa.skodova@alej.cz

MUDr. Iva Dudová
předsedkyně správní rady
Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí

Coding with Kids
info-cz@codingwithkids.com
www.codingwithkids.com

Code Week
www.codeweek.eu

 

 


Kroužky pro první pololetí školního roku 2019/20

Nabídka kroužků – otevřené kroužky

Přihláška


Fotky a videa z letošní akademie

Great Success of the CSCI School Exchange Program

CZECHAGO 2018 očima Jakuba Watzka ze Septimy A – odkaz na YouTube

Zlato pro Alejsbor

V úterý 26.3.2019 jsme se zúčastnili pražského kola celostátní soutěže středoškolských sborů. Připravovali jsme se na zkouškách pilně, od rána se soustředili jen na zpěv a byli jsme odměněni. Porota složená ze zkušených sbormistrů nám za náš výkon udělila zlaté pásmo.
Máme velikánkou radost. Odměnou nám bude cesta na hudební festival do Poreče v Chorvatsku příští týden. Děkuji hlavně všem zpěvákům, ale i dospělým za podporu našeho konání.

Helena Brdičková, sbormistryně

 

YPEF (Young People in Europena Forests, Mladí lidé v evropských lesích) je znalostní soutěž zaměřená na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Touto lesnicky zaměřenou soutěží postupují žáci a studenti přes místní a regionální kolo až do kola národního. Vítězné družstvo národního kola se pak účastní mezinárodního finále.

V kategorii mladších studentů jsme obsadili 1. až 4., 8., 11. až 13., 15. až 16., 20. a 22 místo z 26 družstev.  Z prvního místa studenti postupují do celostátního kola. V kategorii starší jsme obsadili 2., 5. až 6., 13. až 16. místo z 20 družstev.

Fotografie ze soutěže