Aktuality

1. prosince byla snesena plastika Letící od akademického sochaře Rudolfa Svobody. Abstraktní dílo bude restaurováno a instalováno zpět na pylon.
Fotografie v malé galerii.


Termín maturitního plesu Gymnázia Nad Alejí je přesunut na úterý 27. dubna 2021


Seznam otevřených kroužků


Zahajovací třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů prvních ročníků se konají v prvním patře v místnosti č. 105 (divadlo)

2. 9. 2020 od 17 h. – prima A
2. 9. 2020 od 18 h. – 1.A
9. 9. 2020 od 17 h. – prima B


Zkoušky FCE a CAE – podzim 2020

Pro žáky SEXT, SEPTIM, 2.A a 3.A vyhlašujeme nové termíny na začátek nového školního roku. Termíny jsou dva – jeden na počítačovou formu a druhý na papírovou formu. Školicí středisko rezervuje termíny speciálně pro naši školu, což je pro studenty výhodné nejen finančně, ale také v ústní zkoušce, kdy mezi sebou mohou konverzovat se svými spolužáky, na které jsou zvyklí, a nikoliv s cizími lidmi.

Prosíme, aby se žáci zaregistrovali na tyto termíny:

Zkouška FCE:
10. 10. 2020 (sobota) – papírová forma
17. 10. 2020 (sobota) – počítačová forma

Zkouška CAE:
19. 9. 2020. (sobota) – počítačová forma
17. 10. 2020 (sobota) – papírová forma

Termín registrace pro všechny studenty bez speciálních potřeb je 26. 6. 2020.

Celá zkouška – písemná a ústní bude v jeden den. Ústní část je vždy odpoledne a písemná dopoledne. Pauza mezi koncem písemných částí a první dvojicí pro ústní část bývá 60-90 minut. Místo konání pro papírovou verzi je HOTEL BOTANIQUE v centru Prahy a počítačová zkouška probíhá v centru COMPUTER HELP na Vinohradech. V obou případech zkoušky začínají nejdříve v 9h, aby stihli dorazit včas i dojíždějící kandidáti.

Pokud mají studenti nějaké speciální požadavky např. na prodloužení času nebo např. zvětšené písmo, je potřeba se zaregistrovat co nejdříve, tj. do konce května a poslat své požadavky do školicího střediska, aby Vaše žádost o speciální potřeby mohla být včas vyřízena (příprava spec. požadavků může trvat až 3 měsíce).

Pokud studentům nebude vyhovovat navržený termín, je možné se přihlásit na jiný termín z nabídky PARK Cambridge Exam Centre, je však potřeba do registračního formuláře uvést kód naší školy, abyste mohli čerpat slevu partnerské školy. Bez zadání tohoto kódu nebudete zařazeni pod naši školu a nezískáte slevu!

Každý student se bude přihlašovat sám prostřednictvím registračního formuláře. Při vyplňování formuláře prosím následujte tyto instrukce:
1) Vyberte si zkoušku – buď FCE nebo CAE
Nevybírejte si FCE for School – tato zkouška není uznána k maturitě!!!
2) Vyberte si formu zkoušky:
– papírovou: u této formy není poslech přes sluchátka, ale z reproduktorů, nicméně akustika ve zkušebních místnostech je na vysoké úrovni
– počítačovou: je vhodnější pro studenty, kteří mají špatně čitelný pravopis, počítač vám navíc automaticky počítá slova
3) Vyberte si termín – prosím vybírat z termínů pro naši školu:
FCE: 10. 10. nebo 17.10.
CAE: 19. 9. nebo 17.10
4) Vybrat způsob platby – každý student si platí zkoušku samostatně, nikoliv prostřednictvím školy. Naši studenti však po zadání kódu partnerské školy získají zvýhodněnou cenu. Kód školy je SPS116 (zadat do kolonky kód instituce).
Po zadání kódu školy máte nárok na tyto ceny:
FCE – 4350,-Kč (pro srovnání British Council nabízí stejnou zkoušku za 4700,-Kč)
CAE – 4490,-Kč (British Council – 4900,-Kč)
5) Máte-li speciální požadavky, je potřeba vyplnit vše do poznámky a zaregistrovat se již do konce května 2020!

Registraci proveďte prostřednictvím tohoto formuláře:
http://www.zkouskypark.cz/cs/registrace-na-zkousku-pro-jednotlice
Pokud Vám termíny z jakéhokoli důvodu nebudou vyhovovat, naleznete na webových stránkách velké množství dalších: http://www.zkouskypark.cz/cs/terminy-a-ceny.
Nezapomeňte se však i na jiné termíny zaregistrovat do konce června a uvést kód školy k uplatnění slevy!

Helena Cianci


Kroužky pro první pololetí školního roku 2019/20

Nabídka kroužků – otevřené kroužky

Přihláška


Fotky a videa z letošní akademie
Great Success of the CSCI School Exchange Program
CZECHAGO 2018 očima Jakuba Watzka ze Septimy A – odkaz na YouTube

Zlato pro Alejsbor

V úterý 26.3.2019 jsme se zúčastnili pražského kola celostátní soutěže středoškolských sborů. Připravovali jsme se na zkouškách pilně, od rána se soustředili jen na zpěv a byli jsme odměněni. Porota složená ze zkušených sbormistrů nám za náš výkon udělila zlaté pásmo.
Máme velikánkou radost. Odměnou nám bude cesta na hudební festival do Poreče v Chorvatsku příští týden. Děkuji hlavně všem zpěvákům, ale i dospělým za podporu našeho konání.

Helena Brdičková, sbormistryně

YPEF (Young People in Europena Forests, Mladí lidé v evropských lesích) je znalostní soutěž zaměřená na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Touto lesnicky zaměřenou soutěží postupují žáci a studenti přes místní a regionální kolo až do kola národního. Vítězné družstvo národního kola se pak účastní mezinárodního finále.

V kategorii mladších studentů jsme obsadili 1. až 4., 8., 11. až 13., 15. až 16., 20. a 22 místo z 26 družstev.  Z prvního místa studenti postupují do celostátního kola. V kategorii starší jsme obsadili 2., 5. až 6., 13. až 16. místo z 20 družstev.

Fotografie ze soutěže