Aktuality

Letní příměstské tábory pořádané Univerzitou Karlovou

Vážení a milí rodiče,
obracíme se na Vás s nabídkou Letních příměstských táborů, které pořádá Univerzita Karlova pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Spolupráce napříč fakultami UK (FF, FHS, FTVS, MFF, PedF a PřF UK) umožní funkční propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí dětí (zejm. sociální a personální, k řešení problému, k učení, ale také komunikativní) a gramotností (zejména čtenářská, matematická, přírodovědná).

Více informací o táborech naleznete zde:
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-569.html

Děti mají díky dotaci MŠMT plně hrazenou stravu a pitný režim (zajištěno v Centru Krystal), vstupy do institucí (např. ZOO Praha, sportovní hala SK Hradčany), dopravu v případě celodenního výletu apod.

Více informací i možnost přihlášení dítěte naleznete zde:
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-570.html

V nabídce jsou ještě tyto dva volné termíny (své dítě můžete přihlásit na oba turnusy):
2. 8. – 6. 8. 2021
9. 8. – 13. 8. 2021

Letní kemp na UK FTVS je rozdělen do dvou částí.

Dopoledne je věnováno matematice a přírodním vědám, a to formou zábavných her, skupinového řešení úloh či chemických pokusů.
Odpolední program se skládá z výletů po okolí – přírodní rezervace Divoká Šárka, letohrádek Hvězda, sportovní odpoledne v gymnastické hale
SK Hradčany (plné trampolín) a celodenní návštěvy ZOO.

Vaše dítě je možné přihlásit přímo zde:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=laM1U3A3v0GxEVnvrgi_jUB7V4jufsFNtVO6iDlKI6JUMDVPM1pFR01FU0EzNlE1RzZDNEtEUEU0Si4u

Budeme také velmi rádi, když tuto informaci budete šířit dál a podaří se nám nalákat více dětí (například i kamarády Vašich dětí).


S radostí oznamujeme, že student oktávy A Prokop Hanžl zvítězil v celostátním kole lingvistické olympiády, a postupuje do mezinárodního kola.


Předkolo volby seminářů pro příští školní rok

Informace k volbě naleznete zde, nabídku seminářů naleznete zde.
Veškeré materiály obdrželi studenti e-mailem dne 3. 2. 2021. Volba bude probíhat elektronicky do 12. 2. 2021

Informace k bariérovým testům FCE a CAE

Rádi bychom Vás informovali, že bariérové testy na zkoušku FCE pro studenty SEXTY A, SEXTY B, 2.A a 3.A (A2) jsou naplánovány na 2. 2. a 3. 2. 2021. Tyto testy jsou povinné a jejich výsledek bude určující pro přijetí do semináře CAE, budete-li se do něj chtít přihlásit v příštím školním roce.

Jakou formou testy proběhnou Vás budeme informovat na konci ledna, neboť v současné chvíli nevíme, jaká budou hygienická opatření.

Pokud budeme ve stupnici PSA číslo 5, budou zkoušky zajištěny prostřednictvím PARK Cambridge buď v jejich prostorách nebo online, budeme-li ve stupni 4 a níže, budou bariérové testy na naší škole za dodržení všech platných vládních a hygienických nařízení.

Studentům, kteří by měli konat bariérové testy na úrovni FCE již byl zaslán email – prosíme o kontrolu zaslaných příloh, zda vše souhlasí. Pokud některý student nebude v době konání bariérových testů ve škole, je potřeba o tom informovat prof. Cianci a napsat důvod – např. studium v zahraničí, plánovaná operace, apod. Pro tyto případy bude později vyhlášen náhradní termín.

Pokud již někdo zkoušku FCE má, je potřeba toto potvrdit prof Cianci. V tomto případě není nutné FCE bariérový test psát.

Má-li někdo z kandidátů zájem konat na jaře zkoušku CAE místo FCE, je možné se nahlásit na CAE bariérový test, bude tím vyřazen z FCE bariér. testu a zapsán na CAE bariér. test, který se bude konat 24. 2. 2021, informace předá prof. Sheldon Kim.

CAE bariérový test je povinný pro všechny studenty, kteří chodí na CAE seminář, tj. vybraní studenti z 03.A a 07.A (informac byly uvedeny v zaslaném emailu).

Mají-li někteří studenti ze SEPTIMY A, SEPTIMY B nebo 3.A zájem o FCE nebo CAE bariérový test z důvodu, že zkoušku ještě nemají a chtěli by ji na jaře složit prostřednictvím naší školy, prosím, aby se neprodleně nahlásili prof. Cianci.

Pokud někdo potřebuje ke konání zkoušky speciální potřeby (zvětšení písma, delší čas, apod.), je nutné toto také nahlásit předem.

Prosímo o zaslání všech výše uvedených informací na tento email: helena.cianci@alej.cz

 


Baví vás online studium? Chcete se zlepšit v angličtině? A chcete jít ještě dál v předmětech, které vás nejvíc zajímají? Nebo se připravit na studium v zahraničí?

Prohlédněte si katalog kurzů CTM Online. Studujete online, v angličtině, s invidiuální pomocí od instruktora. Ať už jste vášnivý hráč PC her, budoucí lékař, nadšený čtenář, zapálený vědec, začínající programátor nebo milovník historie – u CTM si vybere každý!

Katalog kurzů CTM Online>>

Registrace probíhají do 5. 2. 2021.


1. prosince byla snesena plastika Letící od akademického sochaře Rudolfa Svobody. Abstraktní dílo bude restaurováno a instalováno zpět na pylon.
Fotografie v malé galerii.


Termín maturitního plesu Gymnázia Nad Alejí je přesunut na úterý 27. dubna 2021


Seznam otevřených kroužků


Zahajovací třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů prvních ročníků se konají v prvním patře v místnosti č. 105 (divadlo)

2. 9. 2020 od 17 h. – prima A
2. 9. 2020 od 18 h. – 1.A
9. 9. 2020 od 17 h. – prima BKroužky pro první pololetí školního roku 2019/20

Nabídka kroužků – otevřené kroužky

Přihláška


Great Success of the CSCI School Exchange Program
CZECHAGO 2018 očima Jakuba Watzka ze Septimy A – odkaz na YouTube

Zlato pro Alejsbor

V úterý 26.3.2019 jsme se zúčastnili pražského kola celostátní soutěže středoškolských sborů. Připravovali jsme se na zkouškách pilně, od rána se soustředili jen na zpěv a byli jsme odměněni. Porota složená ze zkušených sbormistrů nám za náš výkon udělila zlaté pásmo.
Máme velikánkou radost. Odměnou nám bude cesta na hudební festival do Poreče v Chorvatsku příští týden. Děkuji hlavně všem zpěvákům, ale i dospělým za podporu našeho konání.

Helena Brdičková, sbormistryně

YPEF (Young People in Europena Forests, Mladí lidé v evropských lesích) je znalostní soutěž zaměřená na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Touto lesnicky zaměřenou soutěží postupují žáci a studenti přes místní a regionální kolo až do kola národního. Vítězné družstvo národního kola se pak účastní mezinárodního finále.

V kategorii mladších studentů jsme obsadili 1. až 4., 8., 11. až 13., 15. až 16., 20. a 22 místo z 26 družstev.  Z prvního místa studenti postupují do celostátního kola. V kategorii starší jsme obsadili 2., 5. až 6., 13. až 16. místo z 20 družstev.

Fotografie ze soutěže