Aktuality


Informace k zahájení školního roku a opatření při výuce od 1. 9. 2021

Na začátku školního roku proběhne podle nařízení MZd screeningové testování všech žáků a zaměstnanců školy, kteří nejsou očkováni nebo v uplynulých 180 dnech neprodělali onemocnění Covid-19.

Testování proběhne ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021, použity budou samoodběrové AG testy.

1. 9. při zahájení školního roku budou třídní učitelé ve svých třídách zjišťovat, na které žáky se vztahuje výjimka z testování. Studenti předloží třídnímu učiteli doklad o ukončeném očkování (v aplikaci Tečka nebo certifikát – stačí v mobilním telefonu) nebo potvrzení o prodělání nemoci (aplikace Tečka nebo potvrzení od lékaře). Třídní učitel zapíše datum očkování nebo datum ukončení nemoci do připravených seznamů. Ostatní studenti, kteří se neprokáží platným potvrzením, se budou testovat.

V dalších dvou termínech přijdou žáci, kteří se testují, v 8.00, ostatní, kteří se netestují, v 8.20. Testování zajišťuje vyučující 1. hodiny.

Opatření při výuce

Žáci a zaměstnanci musí mít ve společných prostorách ochranu dýchacích cest (respirátor, žáci do 15 let alespoň roušku). Ochranu dýchacích cest mohou odložit při sezení ve třídách, při tělesné výchově a při konzumaci jídla a nápojů.

Tělesná výchova se bude vyučovat přednostně venku.


Úspěch

S radostí oznamujeme, že student oktávy A Prokop Hanžl zvítězil v celostátním kole lingvistické olympiády, a postupuje do mezinárodního kola.