Aktuality

Studentský štafetový maraton

přidáno: 13. 11. 2017 0:22, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 13. 11. 2017 0:23 ]

Přihlášení účinkujících na školní akademii 2018

přidáno: 3. 11. 2017 6:55, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 3. 11. 2017 6:56 ]

Pro účinkující je určen tento formulář.

Reportáž studentů z mezinárodního setkání mládeže v Polsku

přidáno: 6. 10. 2017 4:45, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 6. 10. 2017 4:45 ]

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii

Plejády - den osobností 2017

přidáno: 2. 10. 2017 5:25, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 2. 10. 2017 10:17 ]

Článek o úspěšné akci připravil Vašek Suchan.
Vstup do fotogalerie

Otevřené kroužky pro šk. rok 2017/18

přidáno: 21. 9. 2017 2:25, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 21. 9. 2017 2:26 ]

Tabulka je v příloze zprávy.

POSTUP PRO PLATBU KROUŽKU

- Přihlášky do kroužků jsou závazné.

- Od 22.9. je zveřejněn seznam otevřených kroužků, a sice na
webových stránkách i ve vestibulu, od pondělí 25. 9. do středy
27. 9. je nutno kroužky zaplatit. Platí se v hotovosti
lektorovi příslušného kroužku.

- Pokud přihlášený student nezaplatí do středy 27. 9., bude místo
v kroužku nabídnuto přihlášenému náhradníkovi.

- V případě, že kroužek nemá náhradníky a nezaplatí všichni
přihlášení, kroužek nebude otevřen. Přihlášeným bude zaplacená
částka vrácena.

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 2.10.

Jiří Hruška

Plejády - přednáškový den

přidáno: 19. 9. 2017 5:13, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 21. 9. 2017 8:43 ]

Po loňském úspěchu následuje druhý ročník akce Plejády v pátek 22. 9. od 8.30.
Zájemci o přednášky se mohou přihlásit od pondělí 19.9. od 20.00 na stránkách plejady.alej.cz

Prima slavnost

přidáno: 19. 9. 2017 4:45, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 19. 9. 2017 4:46 ]

Gymnázium Nad Alejí a Nadační fond příznivců GNA srdečně zvou studenty prim a 1. ročníku a jejich rodiče na Prima slavnost aneb První zvonění.
 
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
25. září 2017
od 15.00  do 16.00  hodin

Kroužky 2017/18

přidáno: 6. 9. 2017 0:55, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 11. 9. 2017 2:37 ]

POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU
 • Přihlášky do kroužků jsou k dispozici na www.alej.cz v sekci Aktuality, v papírové podobě u vedení školy. Seznam kroužků visí též ve vestibulu školy.
 • Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedení školy nejpozději do středy 20.9.2017
 • Přihlášky přijímá zásadně vedení školy – přednostně prof. Hruška, v jeho nepřítomnosti prof. Machátová či pan ředitel. Přihlášku je také možno zaslat elektronicky na e-mail jiri.hruska@alej.cz
 • Přihlášky do kroužků jsou závazné.
 • V pátek 22. 9. bude zveřejněn seznam otevřených kroužků, a sice na webových stránkách i ve vestibulu, od pondělí 25. 9. do středy 27. 9. je nutno kroužky zaplatit. Platí se v hotovosti lektorovi příslušného kroužku.
 • Pokud přihlášený student nezaplatí do středy 27. 9., bude místo v kroužku nabídnuto přihlášenému náhradníkovi.
 • V případě, že kroužek nemá náhradníky a nezaplatí všichni přihlášení, se kroužek neotevře. Přihlášeným bude zaplacená částka vrácena.
 • Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 2. 10.


POSTUP PRO PLATBU KROUŽKU:
 • Přihlášky do kroužků jsou závazné.
 • Od 22.9. je zveřejněn seznam otevřených kroužků, a sice na webových stránkách i ve vestibulu, od pondělí 25. 9. do středy 27. 9. je nutno kroužky zaplatit. Platí se v hotovosti lektorovi příslušného kroužku.
 • Pokud přihlášený student nezaplatí do středy 27. 9., bude místo v kroužku nabídnuto přihlášenému náhradníkovi.
 • V případě, že kroužek nemá náhradníky a nezaplatí všichni přihlášení, kroužek nebude otevřen. Přihlášeným bude zaplacená částka vrácena.

Jiří Hruška

Informace o kurzu M + ČJ pro 9. třídy k přijímacím zkouškám na Gymnáziu Nad Alejí

přidáno: 5. 9. 2017 1:17, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 5. 9. 2017 1:20 ]

 1. Cena pro školní rok 2017/18 je stanovena na 3 200,- Kč.
 2. V ceně kurzu je zahrnuto 12 hodin matematiky, 12 hodin českého jazyka.
 3. Kurzy se budou konat  vždy v pondělí od 15.00 do 17.00 v místnosti 101.Vyučovací hodina trvá 55 minut v každém předmětu, mezi hodinami je krátká přestávka. Některé dny máme vyhrazeny pro pedagogické rady, proto je konání kurzů nepravidelné, žáci budou včas o přerušení kurzu informováni.
 4. Zápis do kurzů je možný na Dni otevřených dveří Gymnázia Nad Alejí 22. listopadu 2017 (místnost 101) nebo elektronickou poštou: na adresu kurzy@naprijimacky.cz zašlete zprávu, která bude obsahovat jméno a adresu studenta a základní školu, kterou navštěvuje. Poté obdržíte potvrzení o přihlášení na vámi uvedenou emailovou adresu. Zaplacení kurzovného je možné na Dni otevřených dveří nebo přímo na první lekci. Po té účastníci obdrží heslo k využití celých stránek www.naprijimacky.cz.
 5. Kurzy začnou od 4. prosince 2017 v budově Gymnázia Nad Alejí (místnost 101) a potrvají do konce března 2018.
 6. Součástí kurzu matematiky je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ a první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu.
 7. Součástí kurzu českého jazyka je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ s přihlédnutím k různým formám přijímacích testů z češtiny a také první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu, aby žáci poznali, co se naučili.
 8. S sebou si přineste psací potřeby a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, trojúhelník, kružítko), kalkulačku, tabulky, pracovní papíry nebo sešit.
 9. Prosíme také, abyste nezapomínali na přezůvky!

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

přidáno: 29. 6. 2017 22:21, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 29. 6. 2017 22:21 ]

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 14 monitorů a 418 kg drobného elektra.

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.

O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v minulém roce vytřídili 14 monitorů a 418,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 12,41 MWh elektřiny, 760,60 litrů ropy, 49,82 m3 vody a 0,32 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,48 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,01 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.

Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.


1-10 of 110