Maturita

Oficiální stránky maturitní zkoušky: www.novamaturita.cz

Školní seznam četby

Soubor pro volbu literárních děl (xlsx) – verze 2019/20 – tento soubor si maturanti mohou stáhnout a vyzkoušet si, zda literární díla z jejich osobního seznamu splňují všechny podmínky volby. Vyplněný soubor nám nezasílejte, k odevzdání Vašeho seznamu bude v únoru zveřejněn oficiální soubor pro volbu.

Pozn.: Podle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění, par. 6, odst. 3 žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literárních děl platný pro maturitní zkoušku 2019/20