Maturita

Maturitní zkouška

Na základě doporučení odborné komise ministra školství byly schváleny legislativní změny, které zachovávají přechodný model maturitní zkoušky bez volby úrovně.

Oficiální stránky maturitní zkoušky: www.novamaturita.cz

Školní seznam četby

Zkušební soubor pro volbu literárních děl (xlsx) – verze 2018/19 – maturanti si mohou sami vyzkoušet, zda jejich vybraná četba plní stanovené podmínky volby

Pozn.: Podle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění, par. 6, odst. 3 žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literárních děl platný pro maturitní zkoušku 2018/19