PZ – základní informace

Odkazy na učební plány:

Oznámení o počtu otevíraných tříd

Základní informace o přijímacích zkouškách:

Přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium se skládají z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat) a z testu z anglického jazyka, který připravuje naše gymnázium.

Přijímací zkoušky pro uchazeče o osmileté studium se skládají pouze z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat).

Kritéria přijímacího řízení

V souladu s § 60 zák. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhlašuje ředitel gymnázia kritéria přijímacího řízení:
pro přijímací řízení do čtyřletého oboru studia
pro přijímací řízení do osmiletého oboru studia

Informace o přijímací zkoušce z anglického jazyka (pouze pro uchazeče o čtyřleté studium)

Základní informace o testu z anglického jazyka naleznete zde.