PZ – základní informace

Rozesílání pozvánek:

V týdnu od 14. 3. 2022 budeme postupně rozesílat pozvánky k přijímacím zkouškám poštou (do vlastních rukou). Pozvánky uchazečům s uvedenými adresami datových schránek budeme rozesílat v týdnu od 21. 3. 2022.

Počty přihlášených:

Po kontrole všech přihlášek  evidujeme ke dni 11. 3. 2022 117 přihlášek do čtyřletého oboru a 427 přihlášek do osmiletého oboru studia. Příjem přihlášek byl ukončen.


Oznámení o počtu otevíraných tříd ve školním roce 2022/23


Informace o osmiletém studiu

Prezentace o škole, o našich absolventech, o přijímacích zkouškách – pdfpptx

Materiály, které by Vás mohly zajímat:

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, kterou připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Testy JPZ vycházejí z následujících dokumentů:


Informace o čtyřletém studiu

Prezentace o škole, o našich absolventech, o přijímacích zkouškách – pdfpptx

Materiály, které by Vás mohly zajímat:

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, kterou připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Testy JPZ vycházejí z následujících dokumentů:Studijní programy

 • všeobecné osmileté a čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
 • otevíráme dvě třídy v osmiletém a jednu třídu ve čtyřletém studiu
 • výuka podle školního vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“ (dle rámmcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia)
 • výuka angličtiny s přípravou na konání mezinárodně platných cambridgeských zkoušek FCE a CAE
 • v případě potřeby organizujeme pro výuku angličtiny v obou studijních programech vyrovnávací kroužky
 • od primy osmiletého studia výuka druhého cizího jazyka z nabídky: němčina, francouzština, španělština
 • studenti 1. ročníku čtyřletého studia budou ve školním roce 2022/23 rozděleni na dvě skupiny francouzského jazyka (v případě přijetí dostatečného počtu pokročilých studentů budou skupiny určeny podle úrovně) 
 • seznamovací pobyty pro studenty prim a 1. ročníku, zážitkové kurzy pro studenty kvart, sportovní a lyžařské kurzy, vodácké výlety
 • ve vyšších ročnících profilace studia výběrem volitelných předmětů
 • od kvarty do septimy samostatné konverzační předměty v angličtině zaměřené postupně na reálie, dějiny a literaturu anglicky mluvících zemí
 • nepovinné předměty a zájmové kroužky pro podporu mimoškolní aktivity studentů
 • zapojení studentů do olympiád, soutěží a projektů
 • rozsáhlý program zahraničních studijních a poznávacích výměnných pobytů
 • Od školního roku 2010/2011 se škola zapojila do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. V rámci programu je ve vyšších ročnících posílena výuka druhého cizího jazyka o jednu hodinu týdně.
 • realizace preventivních protidrogových programů
 • dlouhodobě vysoká úspěšnost absolventů při přijímacích řízení na vysoké školy všech typů v ČR i v zahraničí

Kódy KKOV, názvy a učební plány studijních oborů:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
název školního vzdělávacího programu: Alejí ke vzdělání
učební plán (PDF)
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)
název školního vzdělávacího programu: Alejí ke vzdělání
učební plán
(PDF)