PZ – základní informace

Odkazy na učební plány:

Oznámení o počtu otevíraných tříd

Základní informace o přijímacích zkouškách:

Přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium se skládají z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat) a z testu z anglického jazyka, který připravuje naše gymnázium.

Přijímací zkoušky pro uchazeče o osmileté studium se skládají pouze z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat).