PZ – základní informace

Odkazy na učební plány:

Informace k nahlížení do spisů před vydáním rozhodnutí – pro uchazeče o osmileté studium

1. Výsledky přijímacího řízení (pořadí) vyvěsíme na vývěsku školy a webové stránky dne 16.6.2020 do 15.00.

2. Podle zák.č.500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, mají účastníci řízení právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Možnost nahlédnutí do spisu a vyjádření budou mít v úterý 16.6.2020 od 15.00 do 17.00 hodin.

3. Definitivní výsledky přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí a informace o nepřijetí) vyvěsíme na vývěsku školy a webové stránky nejpozději dne 17.6.2020 do 10.00 hodin.

4. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána nejpozději v pátek  19.6.2020 (rozhodnutí o přijetí se dle novely školského zákona nerozesílají).

5. Úřední hodiny pro odevzdávání zápisových lístků a odvolání (od 17.6.2020) budou každý všední den od 7.30 do 16.00, případně po telefonické domluvě.


Informace k nahlížení do spisů před vydáním rozhodnutí – pro uchazeče o čtyřleté studium

1. Výsledky přijímacího řízení (pořadí) vyvěsíme na vývěsku školy a webové stránky dne 15.6.2020 do 15.00.

2. Podle zák.č.500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, mají účastníci řízení právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Možnost nahlédnutí do spisu a vyjádření budou mít v pondělí 15.6.2020 od 15.00 do 17.00 hodin.

3. Definitivní výsledky přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí a informace o nepřijetí) vyvěsíme na vývěsku školy a webové stránky nejpozději dne 16.6.2020 do 10.00 hodin.

4. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána nejpozději ve čtvrtek 18.6.2020 (rozhodnutí o přijetí se dle novely školského zákona nerozesílají).

5. Úřední hodiny pro odevzdávání zápisových lístků a odvolání (od 16.6.2020) budou každý všední den od 7.30 do 16.00, případně po telefonické domluvě.


 Avízo o rozesílání pozvánek k PZ

Informace k aktuální situaci v přijímacím řízení
(aktualizace 11.5.2020):

Termíny přijímacích zkoušek:

  • čtyřleté studium – 4. 6. 2020 – termín školní zkoušky z Aj (uchazeči 1.termínu)
  • čtyřleté studium – 5. 6. 2020 – termín školní zkoušky z Aj (uchazeči 2.termínu)
  • čtyřleté studium – 8. 6. 2020 – uchazeči 1.termínu
  • osmileté studium – 9. 6. 2020 – uchazeči 1.termínu

Pozvánky k přijímací zkoušce budeme rozesílat obyčejnou poštou nejpozději 22.5.2020

 

Jednotné  přijímací zkoušky se budou konat v termínech vyhlášených ve sdělení MŠMT ze dne 30.9.2019:

Čtyřleté studium:
1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

Osmileté studium:
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020

Náhradní termín pro oba typy studia:
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Podrobná kritéria k přijímacímu řízení včetně počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů budou zveřejněna nejpozději 31. 1. 2020.

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 2 třídy osmiletého studia a 1 třídu čtyřletého studia všeobecného oboru Gymnázium.

Oznámení o počtu otevíraných tříd


Informace o přijímacích zkouškách:

Přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium se skládají z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat) a z testu z anglického jazyka, který připravuje naše gymnázium. Informace o přijímací zkoušce z anglického jazyka.

Přijímací zkoušky pro uchazeče o osmileté studium se skládají pouze z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat).


Kritéria přijímacích zkoušek

Čtyřleté studium
Osmileté studium