Vítejte na našich stránkách!

Gymnázium Nad Alejí se nachází v klidném a čistém prostředí sídliště Petřiny, nedaleko obory Hvězda.
Naše gymnázium je všeobecně zaměřená škola, která připravuje studenty především k vysokoškolskému studiu, úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy je stabilně vysoká. Gymnázium nabízí rozšířený program v anglickém jazyce s možností vykonat v průběhu studia mezinárodně platné cambridgeské zkoušky FCE a CAE.

Aktuálně

Minigranty NF - jaro 2017

Vyhlášení termínů maturit

Soubor pro volbu literárních děl k maturitě - ostrá verze

Volba seminářů na příští školní rok - týká se nynějšího 2. a 3. ročníku, sext a septim.
Uzávěrka volby je 27. 3.

Australský a Novozélandský den 23. března v Alfa Agency

Programy Fulbrightovy nadace na březen a SAT

Vyhlášení stipendií Nadace Zdeňka Bakaly
Od 11. 1. 2017 je možné podávat přihlášky do 8. ročníku stipendijního programu, uzávěrka je 15. 5. 2017.