Vítejte na našich stránkách!

Gymnázium Nad Alejí se nachází v klidném a čistém prostředí sídliště Petřiny, nedaleko obory Hvězda.
Naše gymnázium je všeobecně zaměřená škola, která připravuje studenty především k vysokoškolskému studiu, úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy je stabilně vysoká. Gymnázium nabízí rozšířený program v anglickém jazyce s možností vykonat v průběhu studia mezinárodně platné cambridgeské zkoušky FCE a CAE.

Aktuálně

Aktualizovaný rozvrh hodin

Přihlášky ke studiu

Volba seminářů na příští školní rok - týká se nynějšího 2. a 3. ročníku, sext a septim.

Nový přípravný program US College Club - registrace do 15.2.2017

Vyhlášení stipendií Nadace Zdeňka Bakaly
Od 11.1.2017 je možné podávat přihlášky do 8. ročníku stipendijního programu, uzávěrka je 15.5.2017.