Maturita

Maturitní zkouška – změny termínů

Na základě změn vyhlášených MŠMT vyhlašujeme nové termíny konání profilové části maturitní zkoušky: 1. 6. 2021 – 4. 6. 2021.

Maturitní zkouška – jarní termín v roce 2021

Struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 po vyhlášených změnách (březen 2021)

Grafické schéma struktury MZ
Grafické schéma struktury MZ

Poznámka: níže uvedené termíny odevzdávání povinných dokumentů se mohou měnit podle vyhlášení MŠMT.

Společná část MZ

Společná část MZ se skládá ze dvou povinných zkoušek, které se konají formou didaktického testu:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk, který je ve škole vyučován, nebo matematika

Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky společné části, a to z předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku, případně z předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část MZ

Profilová část MZ se skládá z jedné nebo dvou dobrovolných zkoušek a tří povinných zkoušek:

  1. český jazyk a literatura – dobrovolná ústní zkouška
  2. cizí jazyk (AJ, Nj, Fj, ŠJ) – dobrovolná ústní zkouška – v případě, že si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části,
  3. další 3 povinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy.

Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky profilové části, a to z předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku.

Způsob hodnocení profilových zkoušek MZ


Český jazyk a literatura
(dobrovolná ústní zkouška)

Školní seznam četby
Struktura ústní zkoušky a podmínky volby literárních děl
Pozn.: Podle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění, par. 14b, odst. 2, žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 30. dubna pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky profilové části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (par. 14b, odst. 4).
Soubor pro volbu literních děl (xlsx) – verze 2020/21 – tento soubor si maturanti stáhnou, vyplní dle návodu a odešlou na správnou adresu do 30. 4. 2021, do 24.00 hod.

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15 minut.


Cizí jazyk
(dobrovolná zkouška v případě, že si žák zvolil cizí jazyk ve společné části, povinná zkouška v případě, že si žák zvolil cizí jazyk mezi dalšími třemi povinnými zkouškami)

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15 minut.
Podoba písemné práce z cizích jazyků
Témata pro ústní zkoušku z Aj
Témata pro ústní zkoušku z Nj
Témata pro ústní zkoušku z Fj
Témata pro ústní zkoušku z Šj

Žáci mohou nahradit zkoušku z cizího jazyka mezinárodně platným certifikátem. Žádost o nahrazení je ke stažení zde a podává se spolu s ověřenou kopií certifikátu do 30. 4. 2021.


Nabídka dalších zkoušek profilové části:

Zkoušky konané formou ústní zkoušky:

Témata pro ústní zkoušku z M
Témata pro ústní zkoušku z ZSV
Témata pro ústní zkoušku z D
Témata pro ústní zkoušku z Z
Témata pro ústní zkoušku z Fy
Témata pro ústní zkoušku z Ch
Témata pro ústní zkoušku z Bi

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15 minut.


Zkouška konaná formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce:

Témata pro ústní zkoušku z In
Zadání maturitní práce z In

Student má 5 minut na přípravu obhajoby maturitní práce, délka obhajoby je 10 minut. Následuje příprava na ústní zkoušku (15 minut) a ústní zkouška (15 minut).


Důležité materiály na stránkách Cermatu

Katalogy požadavků

Maturitní zpravodaj


Datum aktualizace: 11. 5. 2021