Maturita

Maturitní zkouška od roku 2021

Struktura maturitní zkoušky od školního roku 2020/2021

Společná část MZ

Společná část MZ se skládá ze dvou povinných zkoušek, které se konají formou didaktického testu:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk, který je ve škole vyučován, nebo matematika

Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky společné části, a to z předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku, případně z předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část MZ

Profilová část MZ se skládá ze čtyř až pěti povinných zkoušek:

  1. český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška,
  2. cizí jazyk (AJ, Nj, Fj, ŠJ) – písemná práce a ústní zkouška – pouze v případě, že si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části,
  3. další 3 povinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy (nabídka je níže).

Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky profilové části, a to z předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku.


Český jazyk a literatura

Podoba písemné práce z ČjL

Školní seznam četby

Struktura ústní zkoušky a podmínky volby literárních děl

Pozn.: Podle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění, par. 14b, odst. 2, žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky profilové části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (par. 14b, odst. 4).

Zkušební soubor pro volbu literárních děl (xlsx) – verze 2020/21 – slouží k předběžné kontrole volby studentům. Finální soubor pro volbu literárních děl bude k dispozici od února 2021.
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15 minut.


Cizí jazyk

Podoba písemné práce z cizích jazyků
Témata pro ústní zkoušku z Aj
Témata pro ústní zkoušku z Nj
Témata pro ústní zkoušku z Fj
Témata pro ústní zkoušku z Šj

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15 minut.
Žáci mohou nahradit zkoušku z cizího jazyka mezinárodně platným certifikátem. Žádost o nahrazení je ke stažení zde a podává se spolu s ověřenou kopií certifikátu do 31. 3. 2021.


Nabídka dalších zkoušek profilové části:

Zkoušky konané formou ústní zkoušky:

Témata pro ústní zkoušku z M
Témata pro ústní zkoušku z ZSV
Témata pro ústní zkoušku z D
Témata pro ústní zkoušku z Z
Témata pro ústní zkoušku z Fy
Témata pro ústní zkoušku z Ch
Témata pro ústní zkoušku z Bi

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15 minut.


Zkouška konaná formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce:

Témata pro ústní zkoušku z In
Zadání maturitní práce z In

Student má 5 minut na přípravu obhajoby maturitní práce, délka obhajoby je 10 minut. Následuje příprava na ústní zkoušku (15 minut) a ústní zkouška (15 minut).


Důležité materiály na stránkách Cermatu

Katalogy požadavků

Maturitní zpravodaj

Datum aktualizace: 21.10.2020