Maturita

— — — Informace z minulého školního roku — — —

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky

Žáci mohou nahradit zkoušku z cizího jazyka mezinárodně platným certifikátem. Žádost o nahrazení je ke stažení zde a podává se spolu s ověřenou kopií certifikátu do 31.3.2020.

Školní seznam četby

Soubor pro volbu literárních děl (xlsx) – verze 2019/20 – tento soubor si maturanti stáhnou, vyplní dle návodu a odešlou na správnou adresu do 31.3.2020, do 24.00 hod.

Pozn.: Podle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění, par. 6, odst. 3 žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literárních děl platný pro maturitní zkoušku 2019/20